Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За подобряване на нашите услуги по гранична сигурност, ние предлагаме различни услуги, които да допълнят операциите ви по сканиране, включително одити и сертификации, профилиране и управление на риска, филтри за скенери и дистанционен анализ.

Сертификационен знак на SGS

При всекидневно нарастващите изисквания за безопасност и очаквания за качество е необходимо да покажете, че оборудването ви отговаря на международните стандарти. Нашите офиси и акредитирани лаборатории по целия свят ще ви дадат увереността, от която се нуждаете чрез одит и сертифициране на съответствието на оборудването ви.  

Ние ви предлагаме цяла гама сертификационни услуги на широк обхват пазари и географски точки. Нашите знаци за сертификация са признати в целия свят като доказателство за съответствие с международните указания, качество и доверие. Те са видим знак за съответствие на производство и постижения, качество и независим контрол от уважаван сертифициращ орган.  

Сертификационният знак на SGS включва:

  • Сертификация за работа на скенер: оценка и сертифициране на спецификациите на техниката ви на базата на поредица от предварително определени тестове
  • Сертификат за радиационна сигурност: сертификация на съответствие на оборудването ви на базата на препоръките на Международната комисия за радиологична защита, указанията на Международната агенция за атомна енергия, директивите на ЕС и стандартите на САЩ.

Нашите офиси и лаборатории по целия свят ни дават възможност да предложим различни тестове и знаци за сертификация на други индустрии на базата на местни или международни стандарти, като ISO, CSA, IEC, IP, Code и CE.

Свържете се с нас, за да научите как нашите одити и сертификации на скенери могат да ви помогнат да поддържате оборудването си с оптимален стандарт.

Рисково профилиране

Вземането на решения относно това дали даден товар подлежи на сканиране, физическа проверка или "зелен коридор" за освобождаване може да причини значителни закъснения на пратката. Нашият софтуерен инструмент за специалисти SGS Profiler® ще ви помогне да вземете надеждно тези решения за секунди.

SGS Profiler е напълно автоматизиран инструмент, който анализира данните за транзакцията с висока скорост. Като използва информация за риска относно търговските дружества (местни и международни), стоки, източници на доставки и начини на превоз, SGS Profiler сравнява данните на товара с рисковите стойности, за да направи автоматична оценка на риска и инструкции за подходящи действия. Тази информация дава възможност на екипа ви на място да вземе информирано решение дали да продължи с ненатрапчива проверка или да продължи да разследва.  

Свържете се с нас, за да научите повече как SGS Profiler може да подобри услугите ви по сканиране.

Филтър за скенер

Не всички скенери предлагат еднакво ниво на резултатност. Ако плътността на товара е над или под проникващата способност на вашия скенер, сканираните образи ще бъдат лоши.

В отговор на нуждите на клиентите ни, екипът ни от SGS разработи филтър за скенери, който изчислява прецизно кои товари са подходящи за вашия скенер, като сравнява плътността на различните видове товари с инсталирания капацитет на скенера.  

Свържете се с нас, за да разберете как може да инсталирате и използвате филтър за скенери на SGS при извършването на вашите услуги.

Дистанционен анализ

Като комбинирахме водещите инспекционни и комуникационни технологии, разработихме услуга, която позволява на държавите, митническите организации и държавните органи да разглеждат от разстояние радиоскопични образи на стоки и контейнери, създадени от сканиращите устройства.

Научете как дистанционният анализ може да подобри процедурите в местоназначението и да засили сигурността.