Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по сканиране от SGS - изпълнете успешно вашите проекти за сканиране от тяхното планиране до оперативното им прилагане.

Ние предоставяме на държавните органи по цял свят независим експертен опит и оперативни възможности при инспекция на товари, контейнери или автомобили, която се извършва в кратки срокове и без прекъсване на потока на законната търговия като насърчаваме международни вериги на доставка.

От оценка на вашите конкретни потребности до самото закупуване, реализация и обучение - ние притежаваме опита, за да подпомогнем вашата организация през целия процес на сканиране. Ние можем да Ви помогнем:

 • Да определите най-доброто решение за вашия проект за проверка без посещение на място.
 • Да увеличите възвращаемостта на инвестицията чрез ефективно използване на сканиране/NII оборудване.
 • Да проверите дали проектът може да бъде финансово самостоятелен
 • Да приложите най-добрите практики и препоръки като Рамката от стандарти SAFE на СМО и стандартите на ISO
 • Да усвоите най-подходящите за конфигурацията на клиентите процеси, така че товарите да се набелязват и контролират въз основа на тяхното подозирано съдържание при осигуряване на безпрепятствено движение на стоки
 • Да се уверите, че операциите по сканиране са напълно интегрирани с други решения на електронното управление като Митнически системи за управление, Управление на риска и Обслужване на едно гише

Нашите услуги за сканиране на товари включват, но не се ограничават до:

 • Финансиране на проекти
 • Дефиниране на проекти
 • Управление на проекти и решения "до ключ"
 • Подбор и закупуване на оборудване
 • Изпитания при приемане и сертифициране за радиационна безопасност
 • Оборудване и внедряване на място
 • Техническа експлоатация
 • Поддръжка на оборудване с гарантитана минимална готовност
 • Проектиране на работна последователност за процедури и процеси
 • Подробно обучение за визуален анализ и изграждане на капацитет
 • Управление на данни, извличане на данни
 • Дефиниране на КПЕ за работата и поддръжката и предоствяне на редовна статистическа и отчетна информация за властите

Защо да изберете SGS?

Събираме всички аспекти от изпълнението на проекти по сканиране: като работим заедно с вас гарантираме, че вашето сканиране е ефективно разчетено и контролирано, за да осигури пълен работен капацитет при минимални финансови рискове, а вашите служители ще могат да се съсредоточат върху основната си дейности и област на специализация. От връзка с международен доставчик на услуги по сканиране до вникване във вашите специфични условия - нашият опит е безценен при гарантиране на опазването на вашите граници със същевременно улесняване на търговията.

За повече информация се свържете с вашия местен офис на SGS още днес.