Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги за обществени портали за НПО на SGS – увеличаване на видимостта, прозрачността и отчетността с обществена ангажираност.

НПО разчитат на дарения и ресурси от обществеността. Липсата на налична информация за начина, по който те допринасят за обществото, в комбинация с липсата на отчетност, може да затрудни НПО да спечелят общественото доверие. Нашите услуги за обществени портали предлагат независимо осигуряване на качеството за държавните агенции, отговарящи за сектора на НПО, представителните организации на НПО и уебсайтовете за набиране на средства. Чрез увеличаване на доверието услугите ни водят до по-силна обществена ангажираност и финансова подкрепа за НПО.

Защо да изберете услугите за обществени портали за НПО на SGS?

Общественият портал, обезпечен с независима гаранция съгласно последователни и прозрачни стандарти, предлага на НПО равна възможност за привличане на вниманието и конкуренция за финансиране. Това е лесен, сигурен и убедителен начин за дарителите да намерят местни НПО, които искат да подпомагат финансово. Дарителите са уверени, че организациите в платформата спазват строги принципи за отчетност и прозрачност. Справедливо и прозрачно сравнение на няколко НПО дава така необходимите ресурси на местните НПО, като същевременно укрепва репутацията на сектора като цяло. 

Ние предлагаме:

  • Проектиране и разработване на персонализиран обществен портал за НПО.
  • Персонализирано установяване на контакти между дарители и местни НПО.
  • Проектиране и разработване на подходящи рамки за осигуряване на качеството.
  • Награди за непрекъснато подобряване на отчетността.
  • ИТ поддръжка, в това число поддръжка на онлайн плащания.
  • Допълнителни услуги, в това число независим мониторинг на проекти на НПО.

Експертно осигуряване на услуги за НПО.

Като водеща световна компания за проверка, верификация, тестване и сертифициране с дългогодишен опит в работата с обществени организации и организации с нестопанска цел, с нетърпение очакваме да подкрепим бързо развиващия се сектор на НПО. 

Свържете се с нас, за да научите повече.