Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Мониторинг на помощи от SGS – увеличете максимално влиянието на вашата организация с ограничени ресурси.

Независимо дали сте НПО, фондация или дарител, вие сте изправени пред предизвикателството да постигнете максимално въздействие въпреки ограничените ресурси. За да се възползвате максимално от ресурсите, с които разполагате, трябва да гарантирате ефективността на вашите дейности и да намалите риска от неправилно разпределение и неправилно използване на средствата. Нашата услуга за мониторинг на помощи ви дава възможност да следите дейностите във вашата организация, за да можете бързо да предприемете корективно действие, когато е необходимо.

Защо да изберете мониторинг на помощи от SGS?

Нашите местни експерти са базирани в дадената страна и могат да наблюдават дейностите вместо вас на случаен принцип или редовно, така че информацията, която ви е необходима за проследяване на напредъка, ще бъде на ваше разположение. Нашите експерти ще ви информират за местните обичаи и действащи закони, както и за най-добрите международни практики, така че можете да бъдете сигурни, че работата ви е в съответствие както със законовите, така и с културните очаквания. Ще разработим персонализирани мониторингови дейности въз основа на вашата уникална среда, стандартите на вашата организация и рисковете, които сте готови да поемете. Взимаме под внимание дейностите, които искате да предложите, заинтересованите страни, участващи във вашата верига за помощи и развитие, както и резултатите, които желаете да постигнете.

Ние предлагаме:

  • верификация на мястото на доставка;
  • местен мониторинг на проектите и резултатите;
  • събиране на данни и проучване на бенефициенти;
  • подобрен контрол над вашата верига за доставка;
  • намален риск от злоупотреба, измама, корупция;
  • практически начини за подобряване на ефективността и съотношението качество/цена;
  • комплексен достъп до всички необходими услуги за тестване, верификация и сертифициране, в това число тестване на ваксини, вземане на проби от строителни материали, контрол на товарене и разтоварване и одит по ISO.

Вашият доверен партньор

Като водеща световна компания за проверка, верификация, тестване и сертифициране и признат световен еталон за качество и етичност, ние вярваме, че отчетността никога не се постига лесно. Ние заставаме зад вас в стремежа ви към непрекъснато усъвършенстване.

Свържете се с нас, за да научите повече.