Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

НПО и мониторинг на помощи – гарантиране на ефективност, прозрачност и отчетност при помощите и развитие чрез стандартизирани най-добри практики.

Нашите услуги за НПО и мониторинг на помощи използват стандартизирани най-добри практики, които ви позволяват да подобрите ефективността и ефикасността, да спечелите подкрепата на заинтересованите страни и общността и да укрепите вашата организация. Те са от съществено значение за осигуряване на ефективност, прозрачност и отчетност.

Оценка на показатели (бенчмаркинг) на НПО

Отчетността и етичността на неправителствената организация са изключително важни за заинтересованите страни, в това число дарители, бенефициенти, партньори и местни власти. Нашата услуга за оценка на показателите (бенчмаркинг) на най-добрите практики на НПО осигурява на НПО безпристрастна оценка на отчетността за глобално сравнение и обучение за непрекъснато усъвършенстване. 

Стандартът за оценка на показателите (бенчмаркинг) на НПО на SGS консолидира набор от кодекси и стандарти. Той предлага на големи и малки НПО в различни точки на света цялостна представа за тяхната отчетност и изискванията им за подобрение. Досега сме предоставили стотици оценки на показателите (бенчмаркинг), като дадохме възможност на организациите да идентифицират своите слаби страни и да създадат стъпки за подобрение – да станат по-гъвкави и устойчиви в дългосрочен план, като същевременно демонстрират ефективно своя напредък пред дарителите.

Мониторинг на помощи

Ефективният местен мониторинг на дейностите в страните, разположени далече от тяхната централа, е от жизненоважно значение за дарителите, които инвестират в проекти и организации. Той увеличава увереността, че дейностите се изпълняват по план, намалява риска от лошо управление и подобрява ефективността. Мониторингът дава възможност на дарителите да взимат бързи решения за коригиране на дейностите, за да оптимизират тяхната ефективност. 

Нашата цялостна, независима услуга за мониторинг на помощи предоставя на заинтересованите страни 360-градусова отчетност и видимост. Чрез нашата мрежа от местни експерти тя позволява на заинтересованите страни да идентифицират надеждните местни партньори с нестопанска цел – като предлага гаранции на дарителя и изграждане на капацитет на НПО. 

Обществен портал за НПО

Разширяването на достъпа до онлайн социални платформи и увеличаването на онлайн платформите за даряване предлагат огромни възможности за общността на организациите с нестопанска цел – дарители, бенефициенти и НПО – да се свързват и подкрепят взаимно. Ние използваме нашата глобална мрежа и опит в оценката на показателите (бенчмаркинг) на НПО, за да осигуряваме независима гаранция на качеството на тези разнообразни, бързо развиващи се платформи и общности.

Нашите услуги за онлайн общностите на НПО включват разработване на персонализирани стандарти за верификация, извършване на дейности по верификация, консолидиране на различни стандарти и оценка на показателите (бенчмаркинг) на организации преди регистрация. Чрез поощряване на отчетността, доверието и прозрачността ние насърчаваме обществената ангажираност и подпомагаме бързо развиващото се гражданско общество.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги за НПО и мониторинг на помощи.