Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Като лидер в изпълнението на програми за обслужване на едно гише, SGS създаде решения за рационализиране и обезопасяване на търговските транзакции по целия свят.

Решенията за обслужване на едно гише позволяват на заинтересованите страни да си взаимодействат по електронен път, като изпращат и разпространяват документи, включително митнически декларации, заявления за разрешения на внос/износ, фактури и сертификати за произход за ускоряване и осигуряване на веригата на доставка.

Програма за обслужване на едно гише може значително да повиши търговските ви операции като елиминира хартиените бланки и намали времето за изпълнение, като поддържа информацията актуална и на сигурно място за справка.

Като използва уникално пригодима технология TradeNet, нашият екип от експерти може да работи тясно с всички заинтересовани страни в мрежата ви при идентифицирането и изграждането на процеса и работния поток, за да се свържат различните страни, като митница и пристанищни системи, търговски банки, застрахователно компании, хазни и власти.

Изработване на решение за обслужване на едно гише

В SGS ние знаем, че всяка ситуация е различна и вярваме, че ключът към успешно решение за обслужване на едно гише се крие в подробната оценка на нуждите, финансовите възможности и стратегията за изпълнение.

Можем да ви помогнем чрез:

  • Провеждане на пълно проучване за приложимост
  • Установяване на разходите на проекта
  • Предоставяне на частично или дори 100-процентно финансиране в зависимост от естеството на проекта.
  • Съставяне и управляване на етапно изпълнение на програмата

Нашият опит показва, че най-добрият начин за успешно решение за обслужване на едно гише е чрез тясна връзка между публичния и частния сектор посредством публично-частно партньорство (ПЧП). Когато е приложимо, ние насърчаваме и концепцията за програми "Изгради, експлоатирай, прехвърли (BOT)", за да помогнем на нашите клиенти да поемат контрола и управлението върху собствената си мрежа.

Научете повече за това как SGS може да ви помогне да осъществите решение за обслужване на едно гише.