Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Контрол на валутния обмен от SGS – чрез ефективния мониторинг на валутния обмен с нашата Компютъризирана система за валутен контрол на плащанията при износ (CEPECS) ще съберете банките и заинтересованите страни на една обща интернет базирана нехартиена електронна платформа.

За все по-сложните пазари интернет-базираната система за мониторинг на валутния обмен в реално време е високо ефективен инструмент. Среда с ограничено ползване на хартия дава възможност на всички заинтересовани страни да работят заедно в мрежа в реално време, така че банките и техните клиенти да следят и контролират представянето на стоки и транспортни износни документи и да реагират незабавно при нередности преди митническото оформяне. 

Системата за мониторинг на валутния обмен:

  • Предоставя на банките възможност за контрол на протичането на процеса, надзор над репатрирането на средства и мониторинг на Сметките, деноминирани в чуждестранна валута (FCDAs) чрез уеб-базиран интерфейс
  • Предоставя на регулаторните агенции възможност за наблюдение на електронното подаване на документи преди износа на граничните пунктове
  • Дава възможност за мониторинг и проследяване в реално време на всички подадени документи
  • Дава по-голямо съответствие и точни, съобразени с конкретните условия отчетни механизми
  • Осигурява подкрепа на екипите за одит и разследване и подобрена ефективност чрез незабавна реакция

Нашите специалисти в SGS имат опит в мониторинга на валутния обмен по целия свят, а нашата Компютъризирана система за валутен контрол на плащанията при износ (CEPECS) се прилага адаптирана към конкретните условия в различни държави, като събира заинтересованите страни в процеса на износ в една обща комуникационна платформа. Инфраструктурата на CEPECS ще подкрепи множествени проекти и ще позволи създаването и разпространението на интерактивни бази данни в рамките на системата.

Използването на нашето решение CEPECS ще ви даде увереност, че системата ви за валутен контрол работи стабилно и ефективно, за да намали грешките и спести време. Свържете се с нас, за да научите повече.