Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Системите за управление на митниците на SGS - подобряват прозрачността и комуникацията, намаляват закъсненията при освобождаването на стоки и увеличават събирането на митническите приходи.

Интегрираните системи за управление на митниците имат за цел подпомагане на процесите на внос и износ, ускоряване на транзакциите и намаляване на разходите в международната търговия. Те подобряват спазването на законовите изисквания, които управляват международната търговия, и улесняват сътрудничеството при:

  • Митническа обработка
  • Транзит и представяне
  • Класификация
  • Електронна комуникация и печатане на документи

Над 85 страни по света прилагат системи за управление на митниците, които позволяват на митническите органи да изпълняват по-ефективно своите фискални и контролни отговорности. Въпреки това, автоматизираната система сама по себе си не гарантира елиминирането на процедурните затруднения, липсата на прозрачност и непоследователните процеси на освобождаване.

В SGS нашите експерти са работили с няколко страни за доставяне на системи за управление на митницата заедно със системи за обмен на електронни данни. Тези решения позволяват страни като банки, министерства и морски превозвачи от частния сектор безпроблемно да взаимодействат помежду си и използват "едно гише" за изпращането и получаването на съобщения, като по този начин ускоряват комуникацията и премахват дублирането на инструкции.

Свържете се с нас, за да научите повече за това как могат да ви помогнат нашите системи за управление на митниците.