Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Нашето портфолио от иновативни услуги за правителства, международни институции и партньорски организации в публичния и частния сектор, обхваща разнообразни решения, базирани на верификация и технологии.

Публичен сектор: Услуги от SGS за висококачествени решения.

Независимо кои сте Вие, какъв е Вашият бизнес, Вие използвате, както и получавате полза от услугите в публичния сектор, инфраструктура и законодателство, наред с многото други ежедневни взаимодействия с държавната бюрокрация.  Независимо дали действате на национално, регионално или местно равнище, SGS отваря вратите към по-добро изпълнение и усъвършенствани услуги за крайните ползватели и потребители.

В глобален мащаб, ние предлагаме цялостна гама услуги, за да помогнем на правителства, институции и администрации, да спазват своите обещания пред обществеността. Работете с нас, за да усъвършенствате своите услуги и потребителски опит, както и да намалите разходите и да съкратите графиците и натрупванията.

Нашите иновативни и всеобхватни услуги са съобразени с вашите изисквания. Ние не можем да заменим публичната инфраструктура, но ще интегрираме, разширяваме и помагаме за прилагането на съществуващите политики и процеси поотделно или като част от един по-голям пакет. Ние сме тук, за да помагаме и някои примери за нашите експертни познания в областта на администрацията на публичния сектор са:

Граничен контрол: Нашият опит в защитата на обществените интереси чрез граничен контрол е ненадминат. Ние сме разположили скенери по целия свят и сме обучили персонал, който работи с тях ефективно и ефикасно. Наред с мерките за физическа охрана, ние можем да Ви помогнем с профилиране и управление на риска в пристанища, летища и сухопътни граници. За да завършат индивидуализираното ни обслужване, нашите специалисти по места могат също и да насочват Вашите оценки на качеството и да извършват одити и сертификация по широка гама международно признати системи.

E-правителство: Системите на хартия все по-често биват замествани с електронни и мрежови решения. Нашите решения за е-правителство засягат почти всеки аспект на ежедневието. Финансовите услуги се простират от национални системи за събиране на приходи и данъци до контрол на международен обмен (CEPECS). Но ние експлоатираме също и митнически системи за управление за улесняване на международната търговия, услуги по оценка като ValiTrade и ValuNet, и системи за мониторинг като TransitNet и сравнителен анализ на НПО.  Ние Ви помагаме да улесните търговията за милиони хора по света.

Качество, здраве, безопасност и околна среда (QHSE): Крайните потребители, широката общественост и заинтересованите страни трябва да виждат как QHSE е се прилага и се наблюдава в ежедневието на Вашата организация и нейните дейности. Ние разполагаме с широка гама системи за управление на качеството, решения по здраве, безопасност и околна среда в отговор на Вашите нужди, напълно сертифицирани по международно признати стандарти (ISO и др.). Ние не само можем да подпомогнем подобряването на живота на хората и икономическия растеж, но можем да Ви предоставим и доказателства за това.

Управление на безопасността на движение и транспортните средства: Подобряването на безопасността на движение по пътищата предпазва ползвателите на транспортни услуги, чрез предлагане на всичко от калибриране на устройства на пътната полиция (като камери за засичане на превишена скорост) до инспекция на транспортни средства, управление на данни и докладване, изпити на водачи и регистрация на МПС. Нашите решения за безопасност на движението по пътищата се простират също и до въвеждане и управление на системи за трафик контрол и хомологация на светофари (типови изпитания).

С международна мрежа от специалисти, офиси и лаборатории, ние разполагаме с уменията и дълбочината на познанията да се справяме със сложни предизвикателства и да предлагаме на нашите клиенти широка гама качествени решения. Открийте как можете да се възползвате от нашия богат пакет решения.