Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Служителите и външните партньори се насърчават да говорят открито и да съобщават, ако подозират, че Кодексът е бил нарушен.

Ние гарантираме, че срещу никого няма да бъдат взети репресивни мерки и никой няма да изпита негативни последици, ако е търсил съвет или е докладвал за нарушение на Кодекса.

Когато се колебаят относно значението на Кодекса и неговото приложение в конкретни обстоятелства, служителите трябва да го обсъдят със супервайзора или мениджъра си, с отдел "Човешки ресурси" или правния отдел на SGS. Служителите могат също така да дискутират всеки въпрос, свързан с Кодекса, с вътрешните одитори.

Ако не е възможно или подходящо служителят да се обърне към своя пряк ръководител, той винаги може да се свърже със Секретаря по спазване на вътрешните разпоредби на SGS. Служители, които научат за нарушение или предполагаемо нарушение на Кодекса, се насърчават да докладват на Главния секретар по спазването на разпоредбите.

Горещата линия може да бъде използвана от служителите и външните партньори, за да получат съвет или за да подадат сигнал за предполагаемо нарушение на Кодекса. Алтернативно, писмени сигнали могат да се подават онлайн, по факс или по пощата.

Екипът по спазване на Кодекса разглежда само действителни жалби: обвинения в недобросъвестност, търговски искове, жалби, които не включват етични проблеми и търговски запитвания. Общи проблеми, свързани с управлението или специфичен проблем относно конкретен мениджър, ако не е свързан с нарушение на Кодекса или конфликти относно заплащането, трябва да бъде решавани във вашата страна, чрез вашия супервайзор или мениджър или чрез екипа по човешки ресурси. Ако не сте сигурни дали да докладвате за дадено нарушение, трябва да действате, като следвате указанията.

Ако желаете да съобщите за предполагаемо нарушение на Кодекса, можете да се обадите на горещата ни линия, да подадете писмен сигнал онлайн или да изпратите съобщение по факс, електронна или обикновена поща.

 

Докладвайте нарушение

За по-нататъшно разледване, довършете и изпратете вашият доклад онлайн, включващ пълно описание на притесненията ви.

Докладвайте нарушение

Съобщете за нарушение

Горещата линия на SGS се ръководи от независими изпълнители. За осигуряване на конфиденциалност обажданията не се записват.

ОБАДЕТЕ СЕ НА ГОРЕЩАТАТ ЛИНИЯ