Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Етичността е в основата на принципите на SGS. Ние се стремим да отговаряме на високи етични стандарти и да гарантираме, че всички наши дейности по целия свят се осъществяват в съответствие с признатите и най-добри международни практики.

За да можем да постигнем тази цел, ние създадохме правила за спазване на принципите на Етичния кодекс.

Лична отговорност на всеки служител на SGS е да прочете, разбере и спазва принципите на Кодекса. Служителите трябва да преминават обучение по етичност всяка година посредством дистанционни курсове (eLearning) или курсове в реална среда, организирани на местно ниво. Новите служители трябва да преминат специфичен модул за електронно обучение „Правене на бизнес с етичност“ (Doing Business with Integrity), който ги запознава с Кодекса за етичност на SGS като част от тяхното въвеждане в длъжност.

Годишно задължително обучение за всички служители

За да насърчим нашите служители в SGS да прилагат нашите ценности и принципи в ежедневната си работа, ние въведохме две задължителни програми за обучение. Нашата Годишна програма за обучение по етичност се състои от дистанционно обучение, което завършва с тест. Това обучение ни помага по много положителен и ефективен начин да изложим нашите ценности и насърчава нашите служители да тестват своите знания за Етичния кодекс на SGS, както и да намират решения, позоваващи се на ежедневни ситуации. Чрез ежегодното провеждане на тази програма за обучение ние опресняваме знанията на нашите служители и ги мотивираме, а също така гарантираме, че нашият Етичен кодекс е в основата на обслужването ни по целия свят. За участието на всеки служител се води база данни, за да се гарантира, че всички служители са преминали това важно обучение. В края на курса за дистанционно обучение всеки служител трябва да направи тест и след успешното му преминаване получава удостоверение за завършване на курса.

Дистанционно обучение за нови служители

Нашата интерактивна програма за дистанционно обучение (eLearning) дава на служителите цялостна представа за принципите и ценностите, обхванати от Етичния кодекс, и им показва как да ги прилагат в ежедневната си работа. При встъпване в длъжност всички служители на SGS по света трябва да преминат през това задължително обучение, което е достъпно на много езици. След като бъдат запознати с Кодекса, новите служители трябва успешно да преминат тест, след което получават удостоверение.

Нарушения на Кодекса

Ако желаете да съобщите за предполагаемо нарушение на Кодекса, може да се обадите на горещата ни линия, да подадете писмен сигнал онлайн или да изпратите съобщение по факс, електронна или обикновена поща.