Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Етичността е в основата на принципите на SGS. Ние се стремим да отговаряме на високи етични стандарти и да гарантираме, че всички наши дейности по целия свят се осъществяват в съответствие с признатите и най-добри международни практики.

За да можем да постигнем тази цел, ние създадохме правила за спазване на принципите на Етичния кодекс.

Лична отговорност на всеки служител на SGS е да прочете, разбере и спазва принципите на Кодекса. Служителите са задължени да участват в ежегодни обучения по етичност. Новите служители трябва да преминат електронно обучение за Етичния кодекс на SGS като част от встъпването им в длъжност.

Годишно задължително обучение

За да насърчим нашите служителите в SGS да прилагат нашите ценности и принципи в ежедневната си работа, ние въведохме две задължителни програми за обучение. Годишната програма за обучение по етичност задълбочено представя нашия Етичен кодекс. Това обучение ни помага по много положителен и ефективен начин да изложим нашите ценности и насърчава нашите служители да споделят опит и решения, позоваващи се на ежедневни ситуации. Чрез ежегодното провеждане на това обучение ние опресняваме знанията на нашите служители и ги мотивираме, а също така гарантираме, че нашият Етичен кодекс е в основата на обслужването ни по целия свят. За участието на всеки служител се води база данни, за да се  гарантира, че всички служители са преминали това важно обучение.

Ръководителите и мениджърите на SGS преминават по-детайлно обучение относно своите роли, което включва планиране на сценарий, специфичен за тяхната бизнес сфера и местоположение.

Електронно обучение

Нашата интерактивна програма за електронно обучение предоставя на служителите цялостно разбиране за принципите и ценностите на Етичния кодекс и им показва как да ги прилагат в ежедневната си работа. При встъпване в длъжност всички служители на SGS по света трябва да преминат през това задължително обучение, което е достъпно на много езици. След като бъдат запознати с Кодекса, новите служители трябва успешно да преминат тест, след което получават удостоверение.

Нарушения на Кодекса

Ако желаете да съобщите за предполагаемо нарушение на Кодекса, може да се обадите на горещата ни линия, да подадете писмен сигнал онлайн или да изпратите  съобщение по факс, електронна или обикновена поща.