Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да научат за Вас повече на личностно ниво, нашите интервюиращи ще Ви зададат свързани с работата въпроси, за да добият представа за Вашите способности и мотивация за работа в компанията. Ние ще Ви зададем въпроси за миналия Ви опит, основни постижения, както и други въпроси за обща информация, които обикновено се задават по време на интервю.

Какво търси SGS във Вас?

SGS наема служителите си според критерии за ключови компетенции, които доразвива у тях. Нашите интервюиращи ще Ви зададат въпроси, които ще ни позволят да добием представа за Вашето поведение и опит в миналото, което е свързано с успешното Ви представяне в SGS.

Какъв тип въпроси можете да очаквате?

Въпросите, които ще Ви бъдат зададени от интервюиращите на SGS, вероятно ще бъдат подобни на тези, задавани от другите компании. Това е така, защото SGS, както много други компании, смята, че поведенческото интервю ще даде ясна представа за потенциала на кандидата за успех в работата. Поведенческото интервю в общи линии е интервю, предназначено да получи информация за Вашето съответно поведение и представяне в миналото - информация, която ще подскаже на интервюиращия доколко бихте се справили с работата си. Принципът, залегнал в тази техника, е, че поведението в миналото предсказва какво ще е бъдещото поведение.

По време на поведенческото интервю ще Ви бъде зададена серия от стандартизирани въпроси.

Ето някои примерни въпроси

  • Разкажете ми за случай, в който сте си поставил/а цел и не сте могъл/ла да я изпълните или постигнете.
  • Дайте ми пример, когато сте показал/а инициативност и сте поели нещата в свои ръце.
  • Разкажете ми за случай, в който сте се справил/а успешно със ситуация с друг човек, дори когато този човек може лично да не Ви е харесвал (или обратното).
  • Дайте ми пример за случай, в който сте използвал/а опита си за разрешаване на проблем. 

Колко дълго ще е интервюто ми?

Повечето интервюта отнемат около 45-60 минути, но няма строго определени граници.

Имайте добра представа за това, което сте правили - прегледайте своята автобиография и друга информация

Нашите интервюиращи започват да се подготвят за интервюто с Вас, като преглеждат автобиографията Ви и друга информация, която сте предоставили. Следователно, Вие трябва да сте добре подготвен/а да говорите за миналия си опит.

Помислете за успехите си в миналото от всички аспекти на живота Ви.

По време на интервюто ние търсим най-добрия пример, който можете да ни дадете в отговор даден въпрос - независимо откъде идва той.

Въпреки че опитът от училище или работа може да бъде източник на много добри примери за минало поведение, свързано с работата, чувствайте се също така свободни да използвате примери от други аспекти на живота - като например доброволчески дейности, военен опит, клубове, организации и др.

Упражнявайте се да отговаряте изчерпателно на нашите въпроси

Интервюиращите на SGS ще очакват изчерпателни отговори от Вас, за да могат да разберат възможно най-добре поведението Ви в миналото. Вашите отговори на въпросите ни трябва да започват с представяне на информация относно ситуацията, в която сте проявил/а определен тип поведение, действията, които сте предприел/а и резултатите от тези действия.