Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Нашата визия за устойчивост в SGS е да бъдем надежден партньор в изграждането на една по-устойчива икономика.

Нашите служители имат много възможности на всяко ниво, за да допринесат за по-устойчиво бъдеще.

Във всички наши бизнес направления ние предлагаме услуги, насочени към подкрепа на доверието, прозрачността и ефективността, което е от жизненоважно значение за устойчивостта, както за бизнеса, така и в публичния сектор.  Много от предлаганите от нас услуги са пряко свързани с устойчивостта, като например стандартите за околната среда, одитите на веригата на доставка, енергийната ефективност и безопасността на продуктите.

Дейности в компанията

SGS оптимизира въздействието върху своята собствена устойчивост. Ние сме поели ангажимент за етично поведение и всеки служител трябва да премине годишно обучение по етичност. Поели сме ангажимент за въглероден неутралитет и провеждаме кампании с нашите служители по екологична ефективност. Подкрепяме равните възможности и ценим многообразието. Нашите служители придвижват обществените ни проекти и могат да кандидатстват за подкрепа от компанията, за да реализират свои собствени идеи за развитие на общността.