Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Всяка година широк кръг от служителите се канят да вземат участие в проучването Catalyst на SGS.

Чрез събиране на прозрачна обратна връзка, лидери и мениджъри на SGS получават точна представа за нашите силни страни на работното място, проблемите и областите за подобрение (стил на управление, разпознаване, разнообразие, култура, сътрудничество, ориентация на клиентите и др.).

След приключване на проучването и оценката на резултатите от него, се разработват планове за действие, които се прилагат на местно ниво, за да се подобри устойчиво поне един от определените приоритети.

В компанията ни служителите и мениджърите се насърчават да работят заедно и да играят активна роля в този постоянен процес на усъвършенстване. Нашите служители най-добре могат да определят своите зони на влияние и да действат по тези въпроси, които са най-важни за тях.