Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Като глобален бизнес способността ни да разбираме, приемаме и работим в един мултикултурен свят е от съществено значение за нашия бизнес успех и дългосрочната устойчивост.

Ние в SGS се стремим да намерим правилния човек за правилната позиция. Освен това, ние обръщаме внимание на потребностите на всеки човек, като помагаме за създаването на условия, които насърчават иновациите и реализирането на потенциала. За тази цел ние насърчаваме служителите ни да работят в различни отдели, географски местоположения и култури по време на цялата им кариера.

Освен личностното развитие ние също така насърчаваме всички наши служители да носят отговорност за работата си и да вярват в своите цели, амбиции и корпоративни ценности по начин, който да ги вдъхнови, за да тласнат бизнеса напред активно и да постигнат успех. .

Ние се стремим да обединяваме хора с различен произход, култура и начин на мислене, които да изградят ценен ресурс от талант, гледни точки и разнообразен и професионален опит.