Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ние вярваме, че връзката между успешните хора и успешния бизнес е кариерното развитие.

Ние считаме развитието като споделен ангажимент към растежа на организацията и личния успех. Развитието на успешна кариера зависи в еднаква степен от Вашия ентусиазъм, енергия и стремеж към знание и растеж, както и от възможностите за развитие, които ние предлагаме.

Схеми за обучение

Всеки служител на SGS се насърчава да се възползва максимално от вътрешната мобилност и възможностите за сътрудничество с колегите и професионалните сдружения. Адаптираните планове за развитие отразяват Вашите стремежи и нашата инвестиция във Вашето бъдеще.

Управление на резултатите и планиране на развитието

Ключ към Вашето развитие е управление на резултатите и планиране на развитието. Нашият годишен преглед Ви позволява да си зададете постижими цели в сътрудничество с мениджъра си и да определите възможностите за развитие на уменията си.

Този процес ни дава възможност да осигурим постоянно средство за комуникация и непрекъснато усъвършенстване, като в същото време Ви помага да постигнете професионалните си стремежи. Нашата комбинация от ефективно управление на резултатите, излагане на опит във Вашата област гарантира на служителите, екипите и в крайна сметка на бизнеса, че знаят какво трябва да се направи, как те трябва да го направят, както и че трябва да поемат отговорност за това, което те постигат.

Професионалното Ви развитие в SGS е гарантирано, кандидатствайте днес.