Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SHINE, нашата глобална програма за въвеждане в работата, насочва новите служители в процеса им на обучение през първите дни, седмици и месеци, като им осигурява добър старт и ускорява тяхното успешно преминаване в SGS.

Програма за въвеждане в работата SHINE

SHINE оказва цялостна подкрепа на всички нови служители, за да им даде възможност за активен старт на кариерата. По време на трехмесячная программа на новите служители се предоставя необходимата им информация, ресурси и връзки, което ще им даде възможност бързо да станат продуктивни членове на SGS.

От планираната ориентация на Вашето работно място и въвеждащия инструктаж за безопасност на труда през първия ден до обсъждането след три месеца с Вашия мениджър на развитието и усъвършенстването Ви, програмата за въвеждане в работата SHINE на SGS ще Ви помогне да се почувствате част от екипа и Вие бързо ще достигнете пълния си капацитет на работа.

SHINE е съвместна програма на мениджъри и нови служители, съвместно с равноправни съветници, когато някой се назначава, за да поддържат връзка помежду си с цел да се обхване дейността по следните важни ключови показатели:

  • Преди пристигане: Подготовка
  • Първи ден: Увод:
  • Първа седмица: Потапяне
  • Първи месец: Изследване
  • Първите три месеца: Откриване
  • Първите три месеца: Ангажираност

SHINE гарантира, че на всички нови служители се дава възможност да се отличат на новата си позиция.