Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Възнаграждение и социални придобивки

Стройната, опростена и гъвкава структура на SGS може да предостави на служителите безопасна и стабилна среда, в която да израстват и да се развиват, но как стои въпросът с възнагражденията и социалните придобивки?

Нашите служители получават конкурентно възнаграждение, независимо къде се намират. Ние също така предлагаме широка гама от привлекателни социални придобивки, които са конкурентни и подходящи за съответния отрасъл, независимо в коя част на света се намират нашите служители. Допълнителните придобивки в SGS са отражение както на таланта и уменията, които служителите влагат в работата си, така и на пазарните условия в страната. Придобивките, които предлагаме на нашите служители, обикновено включват пенсионни планове и медицинска и здравна застраховка.

Плащане за постигнати резултати

Значителният принос на нашите служители за успеха на SGS се признава и възнаграждава на базата на постигнатите резултати чрез променлива система на заплащане.

Гъвкаво работно време

Естеството на нашите дейности изисква гъвкавост в работните практики, от гъвкаво работно време чрез графици за ротация до възможности за дистанционна работа, пътуване до работното място в друг град, както и работа в чужбина, за да отговорим на изискванията на нарастващата глобална среда. Компанията и служителите споделят ползите от тези гъвкави условия на труд.

Личностно развитие

Нашето световно присъствие означава, че обръщаме внимание на потребността от придобиване на необходимите умения, натрупване на богат опит, развиване на таланта и обогатяване на професионалния живот на нашите колеги по целия свят. Това ни помага последователно да прилагаме практики за насърчаване на приобщаваща култура на работната среда, като на свой ред изграждаме позитивно бъдеще, както за компанията, така и за нашите служители.

Нашата политика по заетостта

В SGS доверието и почтеността са фундаментални ценности, които се стремим да прилагаме във всички отношения с нашите служители. Ние сме поели ангажимент да запазим правата и безопасните условия на труд на всички наши служители. За да постигнем това, ние си поставяме високи стандарти и се стремят да надхвърлим изискваното от закона. Независимо къде развиваме дейност, ние се ръководим от тези принципи и очакваме същата степен на ангажираност към тези ценности и от нашите партньори.