Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Нашата ценноност за обществото е да се даде възможност за по-добър, по-безопасен и по-взаимосвързан свят.

Където и да се намирате по света, в който и отрасъл да работите, можете да бъдете сигурни, че нашите международни екипи от експерти ще ви предложат специализирани бизнес решения за по-бърз, опростен и ефективен бизнес.

Ние си партнираме с вас, за да ви предоставим независими услуги, които ще Ви помогнат да подобрите операциите, да намалите риска и да разработите интелигентни решения.

Нашият корпоративен профил

SGS e водещата в света компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране. Ние сме признати за световен еталон за качество и почтеност. Разполагаме с мрежа от над 2700 офиса и лаборатории по целия свят, в които работят над 96 000 служители.

Основните ни услуги могат да бъдат разделени на четири категории:

  • Проверка: нашата широка гама от водещи световни услуги за проверка и верификация, като например проверката на състоянието и теглото на търгуваните стоки при трансбордиране, ще ви помогнат да контролирате количеството и качеството и да отговорите на съответните нормативни изисквания в различните региони и пазари
  • Изпитване: нашата глобална мрежа от съоръжения за изпитване, където работят служители със знания и опит, ви позволява да намалите риска, да съкратите времето за пускане на пазара и да тествате качеството, безопасността и работните характеристики на продуктите ви спрямо съответните стандарти за здраве и безопасност и спрямо нормативни изисквания
  • Сертифициране: с помощта на услугите по сертифициране ние ви даваме възможност да демонстрирате, че вашите продукти, процеси, системи или услуги са в съответствие с националните или международните стандарти и разпоредби, или определените от потребителя стандарти при сертифициране
  • Верификация: гарантираме, че продуктите и услугите отговарят на световните стандарти и на местните разпоредби. Благодарение на съчетаването в световен мащаб на местни познания, несравним опит и знания във всеки един отрасъл, SGS обхваща цялата верига на доставки - от суровините до крайното потребление.

Ние непрекъснато се стараем да предоставяме водещи на пазара услуги, които надминават очакванията на клиентите и обществото, където и да са необходими. Като лидер в предлагането на специализирани бизнес решения, които повишават качеството, безопасността и ефективността и намаляват риска, ние помагаме на клиентите да се ориентират в един свят, все повече подчинен на правила и разпоредби. Нашите независими услуги добавят значителна стойност към операциите на клиентите ни и осигуряват устойчивост на бизнеса. 

Ние предоставяме услуги, които насърчават устойчивото развитие, а нашите ценности разкриват ангажираност към корпоративната устойчивост. За нас устойчивост означава управление на дългосрочен доходен бизнес при отчитане на всички положителни и отрицателни екологични, социални и икономически ефекти, които компанията ни оказва върху обществото. Можете да разберете повече за нашите политики и програми за устойчиво развитие в раздел „Корпоративна устойчивост“.

Нашата концепция

Ние се стремим да бъдем една от най-конкурентоспособните и продуктивни фирми за услуги в света. Ние непрекъснато усъвършенстваме нашите основни умения в областта на проверката, верификацията, тестването и сертифицирането, за да бъдем най-добри в своята област. Тези умения са в основата на това, което сме. На избраните от нас пазари ние сме най-конкурентоспособни и постоянно предоставяме ненадминати по качество услуги на клиентите си по целия свят.

Нашите ценности

Ние се стремим да бъдем олицетворение на ентусиазъм, почтеност, предприемачески и новаторски дух в постоянния си стремеж към осъществяване на нашата концепция. Тези ценности ни ръководят във всичко, което правим, и са основата, върху която е изградена нашата фирма.

Нашата история

Създадена през 1878 г., SGS променя търговията на зърно в Европа, като предлага иновативни услуги, свързани с проверка на селскостопанската продукция. Компанията е регистрирана в Женева под името Société Générale de Surveillance през 1919 г. За първи път акции на компанията излизат на Швейцарската борса (SWX) през 1981 г. От 2001 г. предлагаме само един клас акции, които се състоят от поименни акции.

От създаването ни през 1878 г. като компания за проверка на зърнени култури, ние постепенно заехме мястото на водеща компания в отрасъла. Постигнахме това чрез постоянно усъвършенстване и иновации, както и чрез подкрепа на дейността на нашите клиенти с цел намаляване на риска и подобряване на производителността.