Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS осигурява решения за повърхностно изпитване на сондажи, базирани на богат полеви опит и пълно познаване на атрибутите на сондажа, давайки ви възможност да постигнете оперативна печалба и ефективност.

Данните от повърхностно изпитване на сондажи ви ръководят при оптимизацията на производството, максимизирайки в крайна сметка добива от даден ваш сондаж. Тестовете и последващите контроли, които се провеждат за поддръжка на проучването, разработването и добива от сондажи са важни – без тях не би било възможно да се докаже потенциалът на откриваните нефтени находища. Когато проучвате нови сондажи, тази информация минимизира времето, необхоимо за пускането им в експлоатация.

Технология на сондаж

SGS ви оказва съдействие при подготовката за изпитване на сондажи, включително оборудване и пускане в експлоатация на лаборатории на място, анализ на разходи, приемни изпитания и калибрация. Когато се стигне до интерпретация на резултатите и вземане на решения, базирани на тях, услугата на SGS за интерпретация на данни за нефт, газ и химикали (OGC) предлага последващ процес, правейки услугите по повърхностно изпитване на сондажи изчерпателни от край до край. Всеки пакет изпитания започва във проучвателната фаза и продължава докато сондажът не премине към производство, с широка гама от опции за второстепенна обработка на газ, нефт и вода, позволявайки ускорен добив от нови сондажи и находища. Свържете се с нас, за да научите повече за това как нашите услуги по повърхностно изпитване на сондажи могат да ви окажат съдействие.

пишете ни