Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Налице е бързо нарастващ интерес към подземното съхранение на природен газ (UGS) и улавянето и съхранението на въглероден двуокис (CCS), за които SGS може да ви предостави решения за всички ваши потенциални потребности.

Нашият висококвалифициран персонал разполага със значителен опит и експертни умения и в двете области. Нашите експертни умения се простират отвъд конвенционалните подземни работи и сондиране или инженерингов подход към изпълнението. С наша помощ вие можете да притежавате точните складови съоръжения за всеки проект.

Нашите CCS решения обхващат познаване на процесите на улавяне и обработка на CO2, методиките за депониране и краткосрочен и изключително дългосрочен мониторинг. Освен това, нашите познания по увеличен добив на нефт (EOR), свързан с нагнетяване на СО2, могат да се използват за евентуална по-нататъшна оптимизация на края на експлоатацията на находището и да направят CCS проекта по-привлекателен за вас.

В SGS ние съдействаме с ноу-хау в съхранението в изтощени находища, както и в солни каверни. Нашите експертни умения в геомеханичните аспекти на целостта на сондажите, резервоарите и покриващите скали, и изпълнението на сондажите и резервоарите, ви позволяват да разработите рентабилно и ефективно съхранение, съобразено с вашите специфични нужди.

Каквито и да са вашите изисквания за съхранение, висококвалифицираният и опитен персонал на SGS използва своите експертни умения във всички аспекти на съхранението на природен газ и въглероден двуокис, за да ви предостави най-добрите решения. Свържете се с нас за повече информация относно UGS и CCS услугите от SGS.

пишете ни