Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Проектирането на резервоар прилага научни проектантски принципи към аспектите на извличане и потенциалните проблеми, които възникват по време на разработването и добива от залежи на нефт и природен газ, с цел оптимизация на икономическото възстановяване на въглеводороди.

Нашите проектанти на резервоар използват най-съвременни технологии и софтуер, заедно с изградено върху опит познание за различни геоложки среди и механизми за извличане, които да ви съдействат при вземане на решения относно жизнеспособността на вашите активи. Хвърляйки мост между различни дисциплини на геоложката наука, проектиране и завършване на сондирането и проектиране на съоръжения, проектирането на резервоар винаги е било ключова област на експертните умения, с помощта на които ние оказваме съдействие на нашите клиенти.

За да ви помогнем да оцените потенциала на вашите нефтени и газови активи, нашите услуги по проектиране на резервоар предлагат следните, като и други анализи:

  • числово моделиране на резервоар 
  • прогнозиране на добив 
  • анализ на крива на спад
  • проектиране и интерпретация на изпитване на сондажи
  • планиране на разработка
  • анализ на течности в резервоар (PVT)
  • оптимизация на проекти на сондажи
  • икономическо моделиране

Проектантие на резервоар на SGS генерират надеждни ресурси и оценки на запаси за ваша употреба, било то за придобиване, план за (пре-) разработка или за отчетност пред регулаторни органи. Свържете се с нас, за да научите повече за нашите услуги по проектиране на резервоар.

пишете ни