Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Геоложките услуги за производство и резервоар от SGS осигуряват геоложки оценки и решения за проучващия и добиващ (E&P) отрасъл.

Нашите услуги са напълно интегрирани и се предоставят с пълната подкрепа на нашите интердисциплинарни екипи за подземни проучвания.

Нашите специалисти по геоложки услуги се фокусират върху предоставяне на надеждни качествени и количествени резултати. Набират се данни от пълния разрез на средата с помощта на избраните от вас приложения, интегрирани с ефективни работни процедури. Нашите услуги се прилагат в областта на проучването, както и на разработването, и включват моделиране на нефтоносни системи на басейново и регионално равнище и анализ на продуктивния пояс.

Ние предлагаме също и:

  • оценки в информационни стаи
  • структурни и (сеизмо-) стратиграфски интерпретации и оценки
  • минераложки анализ на резервоар (QEMSCAN)
  • оценка на сондажни ядки и интерпретация на средата на отлагане
  • характеризиране, количествено определяне и геостатистика на резервоар
  • статично 2D и 3D резервоарно и регионално моделиране
  • анализ на несигурност или риск и отчитане на обеми

Нашият висококвалифициран и опитен екип ви оказва съдействие при оптимизиране на вашите данни, вътрешнофирмени технологии и приложения, като същевременно дава основен принос в икономическата оценка на вашите търсения и залежи. Свържете се с нас сега, за да научите повече за това как геоложките услуги за производство и резервоар от SGS могат да помогнат на вашия бизнес.

пишете ни