Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя пълна гама от петрофизически услуги. Предлаганата от нас техническа подкрепа варира от кратки оценки на единични сондажи до напълно интегрирани многосондажни петрофизически проучвания, оценки в информационни стаи и пре/определяне на собствен капитал.

Петрофизическите услуги се предлагат на клиентите като самостоятелни проучвания, или като петрофизически анализи, предназначени да подкрепят интердисциплинарни проучвания.

Петрофизиците на SGS често участват в проучването, както и в разработването на проекти, и имат опит в широк обхват геоложки среди, включително дълбоководни турбидити, твърди формации, шистов газ и литологии като конгломерати, (разпукани) карбонати и варовици. Независимо от ситуацията, нашите специалисти конструират модели, за да получат по-добра представа за подземните условия, която да доведе до информирано позициониране на сондажите, оценка на запасите и планиране на добива. Моделите се базират на оценка на количествени данни, полеви измервания, сеизмични проучвания и исторически данни за добива.

Петрофизическите услуги от SGS използват количествена оценка на диаграми, с интеграция на данни от сондажни ядки, за да съдейства при проучването на въглеводороди. Цялата налична съществена геоложка информация като седиментология, фациес, история на потъване, диагенезис и минералогия се интегрира в работния процес, давайки възможност на нашите петрофизици от SGS да ви предоставят възможно най-точните оценки. Когато се нуждаете от надеждно моделиране на залежи, ние можем да ви помогнем чрез нашите петрофизически услуги.

За всеки проект се създава или проверява база данни, за да се осигури качеството на данните от каротажен кабел, каротажни диаграми на сондажния разтвор, каротажни диаграми от процеса на сондиране и друга петрофизическа информация. Обикновено се разглеждат следните въпроси:

  • количествена оценка на диаграмите –ние провеждаме детерминистичен анализ, използвайки концепции за обща и ефективна пропускливост. Като част от това ние прилагаме мултиминерален вероятностен анализ, конкретно за сложни карбонатни залежи. Резултатите от оценката на диаграмите се обединяват с данните от сондажни ядки, данните от снимки на сондажа и данните от добива.

  • моделиране на пропускливост – ние прилагаме различни техники, за да създадем работещи модели за прогнозиране на пропускливостта. Данните от сондажни ядки се интегрират с информацията за фациес от геоложките проучвания, комбинирана с резултатите от оценката на данните от каротажен кабел и наличната информация от изпитване.

  • моделиране на височината на насищане –моделирането на насищането спрямо височината се базира на данните от капилярна крива или просто на резултатите от каротажни диаграми, и представлява част от предлагания от нас работен процес. Обикновено ние го предоставяме заедно с моделиране на пропускливостта.

  • анализ на данни за налягането –ние интегрираме данни за RFT/MDT/RCI налягане, валидирани интерпретации от изпитване през колоната на сондажа (DST) и цялата геоложка информация, за да очертаем възможните диапазони на пропускливост.

  • анализ на грешка –Монте Карло анализът на грешката за първоначалните петрофизически резултати подчертава върху кой параметър или крива трябва да се наблегне, за да се оптимизират резултатите и да се намали несигурността.

  • интерпретация на снимки на сондаж –ние предоставяме обработка и интерпретация на данни от снимки на сондаж и от дипметър, изцяло интегрирайки резултатите с други петрофизически и геоложки проучвания.

  • оперативна петрофизическа поддръжка –ние оказваме съдействие на нашите клиенти чрез оперативна поддръжка и бързи оценки. Ние предоставяме технически консултации по стратегии за набиране на данни и техническа оценка на оферти за изследване с каротажен кабел.

  • софтуер –нашите IP, PowerLog, GeoLog и Techlog специалисти предоставят оценките, от които имате нужда.

Ние ви осигуряваме обработка и интерпретация на всички извършени проучвания и налични данни с пълна интеграция на всякакви резултати от други петрофизически и геоложки проучвания. Свържете се с нас, за да научите повече за нашите петрофизически услуги.

пишете ни