Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Като част от общото изследване на въглеводородна локализация се извършва и геофизическо и сеизмично тълкуване, с цялостна интеграция на геофизика (сеизмология, гравиметрия, магнетизъм), геология и петрофизика.

Услугите на SGS обхващат цялата гама от геофизични технологии и умения и използват опита, който имаме за пълния експлоатационен цикъл на находища.

Ние можем да ви помогнем за всякакви проекти - от нулата от определяния на запаси. Ние определяме дължината на въглеводородния пласт и правиме оценка на потенциала на басейна, за да подпомогнем вашите действия за стратегичско навлизане в определена страна и свързаните с гранични лицензи приложения.

Определяне на перспективи, оценка и разработка на находища

Определянето на перспективите и многостранният анализ на сеизмични параметри, извършването на амплитудни вместо офсетни изследвания и изследвания на инверсията могат да се използват за определяне на обемни диапазони, намалявайки по този начин риска за вашите проекти. SGS може да ви предостави сеизмични данни за инверсионни обеми и да извърши предварителен анализ за дълбочинна миграция. Голяма част от извършваните дейности за сеизмично тълкуване подпомагат плановете за разработване и оптимизиране на находища. Геофизически услуги се извършват и като част от от прегледи на данни, извършвани с надлежно старание изследвания и повторни определяния на запаси.

Интеграцията на геологията на резервоар, петрифизиката, инженерните решения за резервоар и сондиране ви позволяват своевременно реализиране на проекти в рамките на бюджета. Свържете се с нас, за да научите повече за нашите геофизически услуги.

пишете ни