Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ние имаме обширни практически знания за утаечните басейни в цял свят и практически опит в процесите на проучване и оценка. Ние предоставяме услуги, вариращи от изследване на отделен блок и проучвания за приложимост до оценки на големи области.

Те могат да включват пълно тълкуване на сеизмични данни, оценка на дължината и продуктивните пояси на нефтеносен пласт, информация за кладенеца, определяне на перспектива, детерминирани и стохастични обемни изчисления, анализ на неопределеност и чувствителност, оценка на перспектива и блок, както и необходимите статично и динамично моделиране на резервоар, оценка на разработването и техническите разходи и икономически анализ.

Екипът от експерти на SGS е добре запознат с външните инструменти и софтуер за проучване и е в състояние бързо да определи съответните рискове и възможности за всички утаечни басейни, позволявайки да максимизирате вашия шанс за успех на всички проучвателни дейности. Свържете се с нас за повече информация относно всички наши решения за резервоари и находища и начина, по който могат да ви помогнат.

пишете ни