Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В отговор на постоянно увеличаващото се търсене, петролните инженери са принудени непрекъснато да разработват нови и подобрени техники и стратегии за възстановяване на въглеводород.

Аналитичните и консултантски решения на SGS за ускорен добив на нефт (EOR) ви позволяват да оптимизирате извличането на нефт отвъд възстановимите чрез първични и вторични методи количества.

Ние притежаваме експертни знания за извършване на многодисциплинарни EOR изследвания и чрез нашите консултантски услуги сме в състояние да предоставим пълно разбиране за вашия резервоар и съвет за най-добрата методология, адаптирайки я към специфичните за вашия резервоар условия. Чрез осигуряваните познания и предлаганото ръководене от нас вие можете да намалите рисковете и неопределеностите при проектиране на пилотен и цялостен EOR проект. Можете да разчитате на SGS за най-висока степен на опитност, надеждни аналитични резултати и инженерни консултантски услуги за всички ваши EOR проекти.

За да направим цялостен анализ на вашите проекти за химично увеличаване на добива на нефт (EOR), ние прилагаме изчерпателен анализ и инженеринг, комбинирайки лабораторни данни и проучвания на терен. Нашите анализи ни дават възможност да рационализираме вашата EOR програма и да оптимизираме вашите добиви. Предоставяните от нас услуги включват скрийнинг, дефиниране и планиране на EOR проекти с използване на различни EOR способи:

*Химично увеличаване на добива на нефт (EOR)
*Термично увеличаване на добива на нефт (EOR)
*Нагнетяване на газ
*Рециклиране на газ

Свържете се с нас за по-подробна информация относно нашите услуги в областта на EOR проучванията и инженеринга.

пишете ни