Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS ви помага да вземате информирани решения относно потенциала на вашите залежи чрез провеждане на интердисциплинарна проверка и услуги по разработване, за да идентифицирате рисковете и възможностите, да оцените обхвата на несигурност и да оптимизирате икономически разработването.

Ние предлагаме значителни експертни умения в областта на сеизмичния контрол на качеството и интерпретацията, геоложките оценки, оценките на количествените диаграми, характеризиране на залежи, геология на добива и статичното геологическо моделиране, използвайки богат набор от софтуер и инструменти. Динамичното симулиране се разглежда в най-широкия му смисъл и не се ограничава до 2D и 3D моделиране. Вместо това се прилагат различни допълнителни и аналитични методи, за да се осигурят данни от моделиране или да се провери качеството на резултатите от модела. В нашите интегрирани проучвания на разработка ние правим оценка на съществуващи или потенциални разработки и даваме препоръки за стратегии за бъдещо развитие.

Всички проучвания се провеждат от висококвалифицирани интердисциплинарни екипи. Всяко от тях е индивидуално разработено, за да отговори оптимално на целите и сроковете на отделните клиенти. Свържете се с нас за повече информация относно нашите услуги по решения за резервоари и находища, оценка и разработване.

пишете ни