Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В основата на всеки успешен производствен процес лежат два ключови елемента: най-напред – извличане на малка проба, която е истински представителна за цялото, последвано от анализ на тази проба с прилагане на стандартни техники и методи, за да се установи съответствието и качеството на основния материал. Услугите по вземане на проби от SGS ви съдействат за постигане на тези цели.

Извличането на истински представителна проба на това ниво е задача за опитни професионалисти, които използват доказано и изпитано оборудване и работят при спазване на международно признати норми и стандарти.  

Попаднала в неквалифицирани ръце, една отлична проба бързо може да стане безполезна. Ние предлагаме на нашите клиенти вземане на проби и услуги по анализ по най-високи стандарти, изпълнявани от опитен, квалифициран персонал. Ние се стремим към постигане на нулево несъответствие не само със стандартните, но и с най-добрите практики. Свържете се с нас, за да научите повече за това как услугите по вземане на проби от SGS могат да ви помогнат.

пишете ни