Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Пробите са важна част от процеса на вземане на решение.

Ние в SGS разбираме, че опаковането и разпространението на проби е важен маркетингов инструмент и че качеството на вашите проби, начинът им на представяне и бързината на доставка често са ключ към спечелване на нов бизнес.

Нашите услуги за управление на проби съчетават най-новите технологии с безпрецедентно по рода си внимание към детайлите и гарантират рентабилно и своевременно изпращане на пробите, като по този начин способстват за създаване на добро първо впечатление на вашите нови и съществуващи клиенти.

Съоръжения за складово съхраняване на проби

SGS управлява стратегически разположени дистрибуторски центрове за химически проби и по-малки сателитни служби за проби навсякъде по света чрез глобалната си мрежа. Тези центрове са лицензирани за съхраняване както на опасни, така и на безопасни химически вещества, в това число запалими, токсични или корозивни продукти и са оборудвани с най-модерните средства за преработване, опаковане и етикетиране.

Нашите услуги включват разработена според нуждите „умна" система за управление на запаси, която гарантира постоянното им максимизиране, а това означава, че складовата наличност на проби никога не свършва и че изхвърлянето на проби (бракуването им) е при изтичане на техния срок на годност. Продуктите могат да бъдат съхранявани и при специфични условия, като в азот, в среда с контролирана температура, на студено или топло.

Услуги за събиране и опаковане на проби

SGS предлага и услуги за събиране и опаковане на проби. Пробите се вземат на място в помещенията на клиента и се транспортират до най-близкия офис на SGS, където се опаковат, документират и разпространяват по съответния начин.

Изпълнение на поръчка

Нашите служители преминават през редовни обучения за новостите в бързо променящото се транспортно законодателство. Те ще гарантират опаковането, етикетирането и документирането на всички пратки в съответствие с приложимите транспортни разпоредби. Ние поемаме грижа за гладкото и бързо изпълнение на вашите поръчки за проби. Преобладаващата част от пробите се доставят в рамките на един работен ден. Данните за маршрут и проследяване, както и подробности за доставките са достъпни за нашите клиенти по време на целия процес на доставка с помощта на иновативна уеб програма.

Разберете как прехвърлянето на управлението на вашите проби към SGS може да отговори на всички ваши изисквания и да ви спести пари.

пишете ни