Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS RDKTMкомплектът за бързо внедряване предоставя услуги за полево тестване, композитен анализ и производствена химия, използвайки висококачествени методи и инструменти.

Комплектът включва модерно аналитично оборудване, което се доставя на място от глобалните сервизни центрове на SGS. Проектиран за мобилна работа на място по ваш избор, SGS RDKTM се побира в специални транспортни контейнери, което означава, че може да се транспортира навсякъде. Портативното оборудване се инсталира лесно на място или в изнесен режим, което ви осигурява аналитична гъвкавост и бързи тестове с лабораторно качество.

SGS RDKTMкомплект за бързо внедряване

SGS RDKTMкомплектът за бързо внедряване ви помага да разберете по-добре свойствата на вашите продукти чрез серия от аналитични процедури, чието изпълнение е възможно на място по ваше желание. Нашите сертифицирани специалисти придружават оборудването на място, инсталират го и измерват важни данни, необходими за оценката на потенциална и факторите, обуславящи успешна производствена програма и на най-далечните места на планетата. Широката ни гама от тестове включва:

Взимане на проби на място

 • Конвенционални проби на подповърхностни води
 • Тестове на сепаратор за равновесие
 • Вземане на проби от кладенци и тръбопроводи

Анализи на състав

 • GOR, CGR и GWR измервания
 • Моментални проби за състав и плътност
 • Съдържание на интертни и киселнни газове (CO2, H2S и т.н.)
 • Тестове за свиване
 • Разширен газов състав чрез ГХ
 • Състав на нефт до C36+ чрез ГХ

Производствена химия

 • BS&W чрез ASTM центрофужен метод
 • Съдържание на вода по Карл Фишер в нефт или газ
 • Определяне на молекулно тегло на нефт чрез прецизно измерване
 • Плътност, вискозитет и реология
 • Определяне на соленост на суров нефт
 • Основни качества на солени разтвори (pH, проводимост и общо разтворими твърди вещества (TDS))
 • Комплект за консервиране на солени разтвори
 • Бактерии, намаляваща сулфата във водата
 • Определяне на точки на оросяване с хигрометър
 • Измервания за дължина на оцветяване (комплект на Drager)
 • Видообразуване на следи от сяра чрез GC-FPD
 • Определяне на живак в газове и течности
 • Определяне на съдържание на пясък в добитите течности
 • H2S в газ, нефт или солени разтвори

Използвайки услугите ни за тестове на място, lие получавате качествени данни, като избягвате разходите и забавянията свързани с транспортирането на опасни материали. Върху какъвто и проекти да работите, RDKTMе lашето полево решение за качествено изпитване, композитен анализ и химически тестове. Свържете се с нас, за да научите повече за RDKTMкомплект за бързо внедряване.

пишете ни