Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Съотношенията газ/нефт, данните за свиване и състав - всичките осигуряват важна информация за вашия кладенец или резервоар.

Наличието на тази информация на място, когато се нуждаете от нея, подпомага вашите операции и пести време и пари. SGS извършва полеви анализи на състав, използвайки своята SGS GC-GOR™ технология и специализирана система за газова хроматография Agilent 7890. Тази иновативна система е разработена за извършване на разширени анализи на газ и течности в отдалечени локации. С помощта на тази технология ние ви осигуряваме данни за състав, на които можете да разчитате, въз основа на различни измервания върху проби с много малък обем. Системата GC-GOR™ на SGS може да се използва самостоятелно на обект или като част от мобилната лаборатория FluidPro PAL™ на SGS.

Предимства на системата GC-GOR™ на SGS

Системата на SGS GC-GOR™ разполага с редица важни свойства, които ни позволяват да осигуряваме висококачествени данни от лабораторен анализ в отдалечени обекти. Електронният контрол на температурата, многобройните измервания върху проби с малък обем позволяват точни повторими резултати с помощта на лесен за ръчно извършване процес. С помощта на тази система ние можем да намалим вашите запаси от въглеводород чрез полеви методи, минимизирайки разходите за транспорт на проби и осигурявайки резултати в оптимално кратък срок.

Възможности на GC-GOR™

 • Съотношение газ/нефт (GOR)
 • Съотношение газ/вода (GWR)
 • Измервания за съотношение кондензат/газ (CGR)
 • Коефициент на свиване на нефт или солени разтвори с реална плътност на проба
 • Пълен анализ на състав на течност в резервоар
 • Спецификации на проби със замърсявания на база нефт (OBM)
 • Изисквания за обем на проба: 10 ml

Диапазон на приложение

 • PVT изследвания
 • Оптимизация на сепаратор
 • Разположение на производство
 • Вземане на проби от тръбопровод

Газов състав чрез ГХ

 • Разширени анализи на газ до С14 чрез газова хроматография (GPA 2286)
 • Увеличена точност с използване на втори анализ на природен газ (GPA 2261)
 • Количествено определяне на N2, O2, CO2, H2S, He, Ar

Определяне на свойства на мазут, летлива течност от нефт и кондензат чрез ГХ

 • Разпределение на нефт в парафин до C36+ чрез капилярна хроматография (GPA 2186)
 • ОВМ замърсяване чрез регулиране с клинове и изваждане

Съпътстващи услуги на SGS

 • Средно молекулно тегло чрез понижаване на точка на замръзване
 • Многотемпературна плътност/вискозитет (ASTM D 7042)
 • Съдържание на вода по Карл Фишър (ASTM 4928)
 • Радон в газ
 • Живак в газ (ASTM D 6350)
 • Адаптируем комплект за газов анализ по Дрегер
 • Адаптируем комплект за анализ на HACH вода

Разберете как системата GC-GOR™ на SGS може да ви осигури най-модерни възможности за PVT тестване, оптимизация на сепаратор и разпределяне на производство на обект и при поискване - свържете се с нас днес.

пишете ни