Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

При сондиране времето е пари, а SGS разполага с решение, което може да ви спести и двете.

FluidPro PAL™ JR на SGS е мобилна лаборатория за възстановяване на проби, прехвърляне и анализ. Тя разполага с оборудване за извършване на висококачествен анализ на състав на газирани флуиди и измервания на замърсяването със сондажна кал (ОВМ) в рамките на часове след получаване на пробите на повърхността.

Тази малка лаборатория лесно се транспортира до платформата, притежава цялостна сертификация за безопасност (Зона 1) и е оборудвана с най-новите лабораторни технологии за анализ дори на трудни проби. SGS e водещата в света компания за извършване на инспекции, удостоверяване, изпитване и сертифициране, а сега ние предлагаме и независима услуга за изпитване на качеството на проби от отворени сондажи - проби, които оказват голямо влияние върху оценката на първоначалните ресурси, обтягането и подводните проекти, както и върху FPSO. Сателитните комуникации (където са разрешени) и електронният пренос на данни означават кратки срокове за вземане на решения за икономия на разходи за кладенци, разположени дори в най-отдалечените райони на света.

Преимуществата от използване на FluidPro PAL™ JR

Всички наши мобилни лаборатории използват опита и знанията на SGS. Всяка лаборатория разполага със сертифицирани полеви химици, които трябва да преминат през строга вътрешна програма за обучение, за да получат своя сертификат. За гарантиране на сигурността на резултатите, висококвалифициран екип за качествен контрол следи всички наши мобилни лаборатории чрез дистанционен достъп през частна, кодирана мрежа. Нашата лаборатория FluidPro PAL™ JR е достъпна навсякъде, където имате нужда от нея - на платформа, в централизирана брегова база или отдалечен работен обект. Мобилните лаборатории на SGS ви предоставят вариант за висококачествено, независимо изпитване, за да "хвърлите пръв поглед" върху вашите проби от отворен сондаж.

Нашата стандартна конфигурация на FluidPro PAL™ JR включва:

 • 0-възпламеняване, разширени анализи на състав
 • 0-възпламеняване, основна химия на солени разтвори
 • Устие на сондаж, сепаратор/BHS вземане на проби
 • Прехвърляне и възстановяване на течности под налягане 
 • Измервания за дължина на оцветяване (комплект на Дрейгър)

Свойства на нефт и кондензат

 • BS и W (в съотвествие с методите на ASTM, IP, API, ISO, DIN и NF M)
 • Съдържание на вода по Карл Фишер (в съотвествие с методите на ASTM, IP, API, BS и ISO)
 • Молекулно тегло чрез понижаване на точка на замръзване
 • pH and общ киселинен номер (TAN) на нефт чрез цифрово титруване

Допълнителни тестове

 • Съдържание на влага в газ чрез хидрометър
 • Съдържание на живак в нефт или газ
 • Цялостна химия на солени разтвори чрез ІС
 • Комплект за консервиране на солени разтвори
 • Проследяване на видообразуване на сяра (GC-FPD)
 • Меркаптани, общо съдържание на сяра, др.
 • По поръчка се предлага и допълнителен комплект.

Нашите мобилни лаборатории FluidPro PAL™ JR са проектирани за предоставяне на данни с високо качество от експертен персонал и се базират върху ориентирана към клиента философия. SGS e единствената компания за проверка и сертификация, предоставяща тази услуга в глобален мащаб. Свържете се с нас за да научите повече.

пишете ни