Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS може да ви помогне да отговорите на строгите предизвикателства на изпитването при проучванията за нефт с нашите преносими аналитични лаборатори (PAL) FluidPro™ за PVT анализ на суров нефт.

Какво представлява PAL FluidPro™?

Преносимата аналитична лаборатория FluidPro™ е лаборатория за налягане, обем и температура (PVT) и за производствена химия, оборудвана за вземане на полеви проби и обслужвана от сертифицирани PVT химици. Снабдена с оборудване и инструментариум, еквивалентни на тези в повечето стационарни лаборатории, всяка единица е DNV сертифицирана за А60 / Зона 1 приложения и е създадена да работи и в най-суровата работна среда.

Предимства на използването на PAL FluidPro™

Тези мобилни лаборатории ви осигуряват ваше специално съоръжение за PVT изследвания, производствена химия услуги по вземане на проби и услуги по пренос на течности при високо налягане и висока температура, където ви е необходимо - било то на сондажна платформа, в централизирана брегова база или самостоятелно отдалечено съоръжение.

Наличието на специални, персонализирани съоръжения за изпитване на място подпомага минимизирането на свързаните с наемане и превоз на бутилки разходи. Те ви помагат също и да елиминирате обичайните срокове за предаване, свързани с изпращането на проби от опасни вещества и да избегнете обичайните големи натрупвания, присъщи на стационарните лаборатории.  

Стандартните възможности включват:

 • PVT изследвания на течности в цистерни
 • Всеобхватни анализи на състав
 • Производствена химия
 • Вземане на проби
 • Пренос на течности

Изследване на свойствата на масла и кондензати:

 • BS & W спецификация (в съотвествие с методите на ASTM, IP, API, ISO, DIN и NF M)
 • Определяне съдържанието на вода по Карл Фишер (в съотвествие с методите на ASTM, IP, API, BS и ISO)
 • Определяне на молекулно тегло чрез понижаване на температурата на замръзване
 • Определяне на pH и общ киселинен номер (TAN) на нефт чрез цифрово титруване

Изследване на свойствата на газове:

 • Определяне съдържанието на влага с хигрометър (опционално)
 • Измерване с индикаторна тръбичка по спецификации на клиента
 • Определяне на съдържанието на радон / живак (опционно)

Подкрепа от експертните умения на SGS

Всички наши преносими лаборатории се предоставят заедно с подкрепа от експертните умения на SGS. Всяка лаборатория разполага със сертифицирани PVT химици, които трябва да преминат през строга вътрешна програма за обучение, за да станат FluidPro™ оператори. Всички мобилни лаборатории се наблюдават също и от висококвалифициран QA/QC екип.

Нашите мобилни лаборатории FluidPro™ ви осигуряват гарантирано висококачествени данни и отлично обслужване на изключително приемлива цена. Свържете се с нас за да научите повече.

пишете ни