Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В SGS ние знаем колко е важно да разполагате с точни данни за запасите ви от нефт и газ, преди да преминете към фазата на добив.

С помощта на нашите преносими аналитични лабораторни звена (FluidPro PAL)™, ние предлагаме биохимични проучвания на място, осигуряващи ценни данни за оценка на потенциалните проблеми при добива на нефт и газ. Тези базови изпитвания предоставят последователни данни в подкрепа на скрийнинга, предшестващ проектирането на производствени системи и контролни процеси.

Измерване на солен разтвор/вода

 • Измерване на многотемпературна плътност/ вискозитет
 • Измерване на рН за киселинност на солен разтвор/вода
 • Проводимост и общоразтворими твърди вещества (TDS)
 • Йонни концентрации чрез програмирано цифрово (ISE) титруване
 • Автоматизирани методи за висококачествени анализи

Свойства на масла и кондензати

 • BS & W спецификация (в съотвествие с методите на ASTM, IP, API, ISO, DIN и NF M)
 • Съдържание на вода по Карл Фишер (в съотвествие с методите на ASTM, IP, API, BS и ISO)
 • Молекулярно ниво чрез понижаване температурата на замръзване
 • рН и общ киселинен номер (TAN) на нефта чрез цифрово титруване

Свойства на газа

 • Съдържание на влага (опционно)
 • Измерване с индикаторна тръбичка по спецификации на клиента
 • Съдържание на радон/живак (опционно)

Технически спецификации

 • Температурен обхват: променлив
 • Обхват на налягане: атмосферно
 • Задължително количество на пробата: 5-200 ml          

Обхват на приложение

 • Геохимични проучвания
 • Скрийнинг на налягане-обем-температура (PVT) и осигуряване на поток
 • Оценка на качество на проби

Набор от проби

 • Проби от дъното на сондажа
 • Проби от устието на сондажа
 • Проби от сепаратора
 • Проби от тръбопорвода
 • Проби от атмосферата

Защо да изберете SGS?

SGS е световен лидер в предоставянето на новаторски услуги и решения за всеки аспект на нефтения и газовия отрасъл. Нашите сертифицирани химици използват доказани технологии, за да ви осигурят най-точните и представителни скрийнингови данни в отрасъла - на място и по поръчка посредством нашите преносими лаборатории.

Открийте как нашите услуги за геохимични проучвания могат да помогнат за набиране на нужните ви данни.

пишете ни