Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Необходимо е да се извърши анализ на фазовото поведение (PVT) на представителни проби от течности, взети при първа възможност по време на първия проучвателен сондаж, и определено преди залежът да бъде пуснато в пълна експлоатация. Тази фисокоспециализирана форма на анализ предоставя резултати за нуждите на инженеринга на резервоар и съдейства също и при проектирането и оптимизацията на процесите и съоръженията. SGS предлага широка гама услуги по стандартни и адаптирани PVT анализи, отговарящи на вашите нужди.

Могат да се провеждат PVT проучвания на пълна гама течности от резервоар, включително газови кондензати, черен нефт и критични течности. Представителните проби се проверяват при действително налягане в резервоар и температури, за да се определи фазовото поведение и промените в състава в хода на живота на резервоара с падане на налягането. 

Рутинните PVT проучвания обикновено обхващат следните видове лабораторно изпитване:

  • точна оценка на предоставените проби от дъното или повърхността на сондажа
  • подбор на най-подходящите за PVT изследвания проби
  • определяне на състав на течност в резервоар
  • физическа рекомбинация (ако пробите са от сепаратор)
  • определяне изменението на постоянния състав (CCE)
  • диференциално отделяне на газ (DL)
  • определяне на вискозитет
  • изпитване на сепараторни проби

Защо да изберете SGS?

SGS извършва PVT анализ на проби от течности в резервоар в стационарни лаборатории на силноконкуренти цени с помощта на най-новото и съвременно оборудване и технологии, предлагани за отрасъла. Всяка от нашите лаборатории се управлява и разполага с висококвалифициран и опитен персонал, който работи при спазване на стриктни разпоредби за безопасност и качество. Ние покриваме не само рутинен и разширен РVТ анализ, но и всякакви други аналитични изисквания.
Научете повече за услугите по pvt изпитване, предлагани от SGS.

пишете ни