Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Много находища на нефт и газ по света съдържат примеси, които влияят върху търговската стойност на находището.

Ние ви осигуряваме пълна гама от изпитвания, необходими за определяне на не съдържащите въглеводород примеси, следи от вещества и нива на бензени, етилбензени, толуен и ксилен (ВЕТХ).

SGS се специализира в извършването на усъвършенствани анализи за гарантиране на максимална производителност на вашето находище, намаляване на възможността за корозия и ограничаване на въздействието на естественно появяващите се парникови газове. Нашите лаборатории комбинират стандартните методи на ASTM с усъвършенствани изпитвания, така че да сте сигурни, че получавате точни и представителни резултати, когато предоставяте на SGS изпълнението на вашите аналитични изисквания.

Примеси в естествени въглеводороди

Усъвършенстваните аналитични инструменти като FPD GC анализ, мсспектрометрия, XRF, XRD и SEM ни предоставят възможност за определяне на почти всички естествени примеси във въглеводородите и въглеводородните залежи на находището. Нашият аналитичен опит обхваща широка гама от флуиди и производствени системи, което ви дава допълнително предимство от значими тълкувания и експертни съвети.

SGS предлага изследване на видообразуването на сяра на място и непрекъснат мониторинг на количествата живак по сър Галахад. Съдържанието на въглероден диоксид и азот в естествените въглеводороди, което е важно за контрола на нивата на емисии на парникови газове и за проектирането на оборудване, се измерва чрез конвенционални GPA ГХ методи. Нивата на ВЕТХ представляват един от свързаните с околната среда проблеми и подлежат на строго регулиране по отношение на емисиите от обработка на амини и операции по дехидриране. SGS използва хроматографски методи, специално разработени за количествено определяне на тези и други ароматични вещества с ниско съдържание в мощностите за преработка на суров нефт и природен газ. Ние също осигуряваме обработени цилиндри с проби за гарантиране на минимална загуба на следи от вещества по време на преноса на проби до нашите стационарни лаборатории.

Нашите услуги включват:

  • Изпитване с радон на въглеводородни газове и течности
  • Непрекъснати измервания на ниски нива на живак
  • Разширени анализи на състав на природен газ, в това число H2S, He, Ar, N2, CO2
  • Видообразуване на следи от сяра чрез GC-FPD
  • ВЕТХ анализ чрез хроматография с висока резолюция

Свържете се с нас за повече информация относно това, как можем да ви помогнем да определите примесите във вашите въглеводороди.

пишете ни