Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато производителите на нефт и газ използват съвместни съоръжения за производство или транспортиране, съществува изискване за разпределяне на нетни въглеводороди на входа на общите съоръжения.

SGS е начело в разработването на системи за разпределяне, предлагайки решение за изчисления, анализ на чувствителност, елиминиране на загуби и пакети за статистически анализ. Това разпределяне се извършва в съответствие с договорените процедури и обикновено се прави на база на качеството и количеството въглеводороди (плюс вода или други замърсители), добавени към общите съоръжения. Отчетените количества въглеводороди могат да се използват за изчисляване на роялти плащания, налози или определяне на производителността за различни находища. То често се нарича измерване на разпределението и използва динамични измервания.

Широка гама от услуги

SGS предоставя широка гама от услуги за разпределение на въглеводород, в това число:

  • Разработване на споразумения
  • Моделиране на разпределение
  • Анализи на външни въздействия
  • Присъствие на трета страна

Ние гарантираме, че нашите данни са точни, отчетени своевременно и одобрени от независима трета страна. Освен това, SGS гарантира на партньорите и регулаторните органи, че всички измервания са извършени професионално.

С помощта на нашите измервателни и лабораторни услуги, ние можем да ви окажем съдействие във всяка стъпка от процеса като гарантираме, че всички измервания са прецизни и в съответствие със споразуменията и договорите, и че изгодата, печалбите и таксите не са завишени или занижени. Нашите прецизни анализи и изчерпателни доклади за всички заинтересовани страни гарантират, че вашата организация може да поеме всички задължения, защитавайки печалбите си. Обадете ни се, за да научите повече за предлаганите от SGS услуги по разпределението на въглеводороди.

пишете ни