Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Свързаните с гарантиране на фонтаниране услуги постоянно се разширяват с широка гама от аналитични методи. SGS предлага разширен анализ и експертни знания за разбиране на образуването на хидрати, химични инхибитори и определяне на характеристиките на утаечни твърди частици.

Чрез своите познания за химично сравняване, определяне на критерии за проектиране и търсене на източника и механизмите на залежи, SGS може да ви гарантира непрекъсната оптимална производителност за вашите потоци от нефт и газ.

Изпитване за гарантиране на фонтаниране

SGS предоставя експертен анализ и тълкуване за редица многодисциплинарни изпитвания за гарантиране на фонтаниране. Ние използваме модерно оборудване, в това число:

 • Клетки за отлагане на парафин
 • Детектори за откриване на светлинно разсейване
 • Възпроизвеждащи хидрат клетки
 • Реометри под налягане
 • Микроскопи за кръстосана поляризация
 • Калориметри за диференциално сканиране
 • Многочислено допълнително оборудване за изпитване на твърди частици и анализиране на хидрохимия

Техниците и методите за гарантиране на фонтаниране на SGS са на разположение както в нашите съоръжения за стационарни лабораторни изпитания, така и чрез предлаганите мобилни лабораторни услуги FluidPro PAL™.

Нашите програми за изпитване за гарантиране на фонтаниране включват:

 • Температури на поява на парафин (WAT) както за газиран, така и за дегазиран нефт
 • Граници на разтворимост на асфалтени (измервания на асфалтен)
 • Граници на свързване и отделяне на хидрат
 • Граници на разтворимост на отлагания и анализ на отлагания
 • Скринингови тестове за потенциални органични частици
 • Усъвършенствани тестове за хидрохимия
 • Експертен и опитен персонал за намиране на решения

Свържете се вашия представител на SGS сега, за да обсъдим как можем да ви помогнем чрез нашите анализи.

пишете ни