Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В отговор на постоянно увеличаващото се търсене, петролните инженери са принудени непрекъснато да разработват нови и подобрени техники и стратегии за възстановяване на въглеводород.

Аналитичните и консултантски решения на SGS за ускорен добив на нефт (EOR) ви позволяват да оптимизирате извличането на нефт отвъд възстановимите чрез първични и вторични методи количества.

Ние притежаваме експертни знания за извършване на многодисциплинарни EOR изследвания и чрез нашите консултантски услуги сме в състояние да предоставим пълно разбиране за вашия резервоар и съвет за най-добрата методология, адаптирайки я към специфичните за вашия резервоар условия. Чрез осигуряваните познания и предлаганото ръководене от нас вие можете да намалите рисковете и неопределеностите при проектиране на пилотен и цялостен EOR проект. Можете да разчитате на SGS за най-висока степен на опитност, надеждни аналитични резултати и инженерни консултантски услуги за всички ваши EOR проекти.

SGS оперира с пълен набор от мултифункционални изпитателни съоръжения, тъй като всяко находище и EOR проект са уникални. Ние максимизираме усвояването на вашето находище чрез използването на най-съвременно лабораторно оборудване и методи за ускорено и ефективно определяне на всички фази на вашия EOR проект. Опитният екип на SGS е работил по EOR проекти по целия свят, включително Северния склон на Аляска, изместване с газ в петролните полета на Венецуела с едновременно измерване на отлагането на асфалтени, въглеводородно секвестиране в Аржентина, разтворимост/увеличаване на обем с едновременно отлагане на асфалтени в Алжир и комплексни трифазни проучвания на въглеводородно секвестиране в южните щати на САЩ. Нашата гама от EOR проучвания включва:

*Химично увеличаване на добива на нефт (cEOR) и оптимизация
*Многофазни изследвания за разтворимост и увеличаване на обем
* Slim tube изследвания на възможността за смесване и на изместването с несмесими вещества
*Постъпателно-възвратни мултиконтактни изследвания
*Изследвания за повторно изпаряване на газ
*Изследвания по поръчка (напр. асфалтени + EOR)

Свържете се с нас днес за повече информация относно начина за предоставяне на изследователски решения от SGS.

пишете ни