Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя цялостни услуги за анализ на състав с цел проучване и производство с помощта на стандартизирани индустриални методи. Ние спазваме строги процедури за калибриране за генериране на данни за състав както за атмосферни проби, така и за проби под налягане.

Услуги за анализи на състав от SGS

Ние предлагаме обширна мрежа от съвременни лаборатории и висококачествени анализи. Нашите услуги включват използването на собствена система, наречена Mini-GOR™, която бе разработена от SGS за анализ на нефт под налягане, проби от газ и солени разтвори. Тази система точно определя GOR (съотношенията газ-нефт), GWR (съотношенията газ-вода) и CGR (съотношенията кондензат-газ), както и параметрите за нефт, вода и свиване на кондензат. Съставът на образуващите се въглеводородни продукти се измерва чрез традиционна газова хроматография (ГХ) в съответствие с методите на стандарта GPA. Солените йонни концентрации (известни също като производствена вода) се определят чрез йонна хроматография (ИХ). Обемните свойства като рН на вода, общо разтворени твърди частици (TDS), вода в нефт, молекулно тегло и плътност се измерват според ASTM или други стандартни за отрасъла методи.

Чрез нашите услуги за анализ на състав ние осигуряваме:

  • Иновативна Mini-GOR™ технология за GOR, GWR и CGR анализи на обекта
  • Разширен състав на нефт до C36+ чрез капилярна ГХ, GPA метод
  • Разширен състав на газ до последния откриваем компонент, GPA метод
  • Водни състави чрез титрувания и йонна хроматография (ИХ)
  • Обемни свойства на проба чрез стандартни за отрасъла методи

Данните за състава с високо качество ви предоставят подробен анализ на компонентите в суров нефт или газ, който ще е необходим на инженерите и химиците за времето на експлоатация на вашия сондаж. Тези данни са нужни за определяне на стойността на вашите въглеводородни ресурси, предсказване на бъдещата производителност на вашия сондаж, проектиране на транспортни и обработващи системи и определяне на пазарната стойност на вашето производство на нефт и газ.

Свържете се с нас и оставете на SGS изпълнението на вашите изисквания за анализи на състав.

пишете ни