Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Съвременните услуги по качество на резервоари (СУКР) на SGS представляват услуги за лабораторен литоложки анализ и тълкуване, използващи многобройни технологии за осигуряване на последователен, статистически значим и изчерпателен минералогичен и литоложки анализ.

Ние използваме допълнителни геоаналитични техники като QEMSCAN, XRD, SEM, оптична петрография и геохимия за осигуряване на подробна сондажна литоложка информация дори и за кладенци, разполагащи само с остатъци от сондиране. В частност, използването на QEMSCAN за анализ на сондажни остатъци не само осигурява подробни минералогични данни, но и качествени и количествени литоложки данни, които са изключително важни за изясняване на комплексни или преди това неопределени стратиграфски зони. СУКР са специализирани за минералогично и литоложко определяне на характеристиките на широка гама от видове проби, в това число сондажни остатъци и вещества от ядрото от конвенционални и неконвенционални нефтени пластове.

Ние можем също да обединим данните от СУКР с опита на нашата консултативна група за подпочвени пластове (SGS Horizon) за осигуряване на петрофизическо, независимо тълкуване и интегриране в изследвания за моделиране на резервоари.

СУКР анализ и тълкуване

СУКР анализът и тълкуването на резултатите осигуряват точна минерална карта на проба за предоставяне на количествени минералогични данни (плътност на гранули, размер на минерал, очаквана порьозност), като дори идентифицират следи от фази на тежки минерали и вулканични или метаморфни вещества.

Чрез съчетаване на минералогични и структурни критерии за определяне на литология с пространствени отношения между пробите СУКР генерира чертежи на стратиграфски напречни разрези за корелация със съществуващи каротажи и геофизически данни. Ние също разполагаме с възможност за премахване на срутени или замърсени литотипове от вашия комплект данни.

Защо да изберете SGS?

Нашите обширни аналитични познания, в комбинация с опита ни за изследвания на корелация, седиментология и оценка на резервоар, гарантират предоставянето на изчерпателни, висококачествени, интегрирани данни и пакетното им тълкуване. Резултатите могат да се използват заедно с петрофизически данни за калибриране на каротажни диаграми, спектроскопски и инженерни данни за минимизиране на проблеми при сондиране. Нашите СУКР услуги са особено полезни за неконвенционални резервоари, където самостоятелният XRD анализ може да даде неубедителни резултати; тогава, когато структурните свойства са ключови (битуминозни шисти, плътен газ, нефтени пясъци), в резервоара преобладават остатъци или е налице само вещество за анализ.

СУКР екипът на SGS ви предоставя предварителни данни и базов отчет в рамките на 4-6 работни седмици за до 100 проби или в рамките на 6-8 работни седмици за до 200 проби.

Свържете се с вашия представител на SGS за повече информация относно нашите СУКР услуги.

пишете ни