Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите на SGS за преработващия сектор ви помагат да анализирате и добивате нефт и природен газ от находища на брега и в открито море.

От проучването, оценката и разработването на производство и логистика - ние предлагаме разнообразни услуги и решения, които обхващат целия преработвателен сектор.

Нашите услуги за подпомагане на измервателни операции включват широка гама от услуги за калибриране на инструменти и изпитвания, в това число калибриране на измервателни уреди и изпитване на поток, калибриране на единични и многофазни уреди, системи за обемни измервания и калибриране на вторични и третични измервателни инструменти. Ние ви осигуряваме също и квалифициран за извършване на измервания персонал за подкрепа на редовните калибрирания.

Услуги за подкрепа на измервателни операции

В света на постоянно нарастващите изисквания към измерванията, SGS предлага цялостно решение за договори за управление на измерванията. Нашите услуги гарантират работата и поддръжката на всички системи от експерти, преминали през цялостно обучение, което гарантира приоритизиране на всички свързани с измервания въпроси без компромиси с безопасността. Ние осигуряваме комплект от ресурси за всички дисциплини. Ние управляваме и работиме с разнообразни активи за измервателни системи от името на оператори в цял свят и знаеме как да отговорим на вашите нужди.

Свържете се с нас за да научите повече за нашите услуги за поддръжка на измервателни операции.

пишете ни