Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Точното измерване изисква всяка измервателна система да е конструирана в съответствие с международните стандарти и добрите практики в отрасъла.

В наши дни, поради големите капиталови разходи или дългите срокове за доставка на оборудване, е важно да сте сигурни, че разглежданият проект е "подходящ за целта" преди одобряване на оборудването за производство или поемането на задължения.

Нашият практически опит в работата по проекти помага намалите вашия риск при разработване на измервателни уреди и гарантира, че системите за измерване отговарят на вашите нужди и изисквания. Ние можем също да ви помогнем да изпълните договорните и националните регулативни изисквания за измерване, като същевременно минимизираме риска и максимизираме печалбата.

Свързани с независимостта въпроси

Нашата независимост от производителите на оборудване и неучастието ни в договори за посредничество гарантират, че извършваното от нас удостоверяване не е свързано с какъвто и да е търговски интерес във връзка с пригодността за употреба на всички системи и оборудване. Ние извършваме приемни изпитания на място и в завода за независимо потвърждаване на поддръжката на конструкцията на системата и компютърната конфигурация преди завършване на изграждането и въвеждане в експлоатация на обекта. 

Свържете се с нас за да научите повече за нашите услуги за изследване на пригодността за експлоатация.

пишете ни