Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато производителите на нефт и газ използват съвместни съоръжения за производство или транспортиране, съществува изискване за разпределяне на нетни въглеводороди на входа на общите съоръжения.

SGS е начело в разработването на системи за разпределяне, предлагайки решение за изчисления, анализ на чувствителност, елиминиране на загуби и пакети за статистически анализ. Това разпределяне се извършва в съответствие с договорените процедури и обикновено се прави на база на качеството и количеството въглеводороди (плюс вода или други замърсители), добавени към общите съоръжения. Отчетените количества въглеводороди могат да се използват за изчисляване на роялти плащания, налози или определяне на производителността за различни находища. То често се нарича измерване на разпределението и използва динамични измервания.

Широка гама от услуги

SGS предоставя широка гама от услуги за разпределение на въглеводород, в това число:

  • Разработване на споразумения
  • Моделиране на разпределение
  • Анализи на външни въздействия
  • Присъствие на трета страна

Ние гарантираме, че нашите данни са точни, отчетени своевременно и одобрени от независима трета страна. Освен това, SGS гарантира на партньорите и регулаторните органи, че всички измервания са извършени професионално.

Независимо дали става дума за измерване на прехвърляне или на разпределение на продукти, измервателното оборудване трябва да се разглежда като "касов апарат" за даден проект, като всяко неточно измерване надолу или нагоре носи на оператора съществени загуби или задължения. Обадете ни се, за да научите повече за предлаганите от SGS услуги по разпределението на въглеводороди.

пишете ни