Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Електрически каротаж от SGS – извършвайте важни задачи и получавайте важна информация за вашия кладенец, за да подобрите ефективността и да повишите производителността.

Електрическият каротаж се извършва с помощта на изключително издръжлив едножилен електрически кабел, който се спуска надолу в кладенеца. Той може да се използва за спускане на оборудване, като например кумулативни заряди, надолу в кладенеца, както и за предоставяне на важни показания и данни. Нашият електрически каротаж може да се използва за извършване на важни задачи, както и за предоставяне на информация, необходима за вземане на важни управленски решения. Той осигурява технологията, която ви е необходима, за да подобрите ефективността и да повишите производителността на всеки пазар.

Защо да изберете електрически каротаж от SGS?

Нашият електрически каротаж може да се използва за извършване на широка гама от услуги, в това число:

  • услуги по перфориране за помпено-компресорни и корпусни перфорационни системи и многобройни системи за детонация;
  • услуги по цялостността на кладенците, в това число оценяване на качеството на циментирането, оценяване на диаметъра на обсадната колона, оценяване на дебелината на обсадната колона и корозията, както и откриване на утечки;
  • услуги по възстановяване на тръби (експлозивно, термично и химично), като например, услуги за захващане/поддръжка, резачи за обсадни/помпено-компресорни тръби, перфоратори на помпено-компресорни тръби и разрязване на тръби;
  • услуги по завършване, технологични дейности и ликвидиране, в това число поставяне на тапа/пакер/циментационен пакер и циментационни желонки;
  • геофизичен каротаж в сервизен режим на отчитане (SRO) или режим на запис с каротажни инструменти, които издържат на висока температура и високо налягане, тълкуване и анализ, подбор на дълбочинни проби и импулсно-неутронна дефектоскопия;
  • запис на видеоклип от вътрешността на сондажа.

Нашият каротаж може да се използва в отдалечена и неблагоприятна среда. Предлагаме специално оборудване за справяне с трудности, свързани с достъпа или логистиката.

Нашите квалифицирани експерти могат да извършват операции със стандартен софтуер за получаване, предназначен за кладенци, закрепени с обсадни тръби, а също така могат да разтълкуват записаните данни, ако е необходимо – така можете да бъдете сигурни, че използвате получените данни по най-оптималния начин.

Предоставяме вътрешнофирмени услуги и услуги на трети страни. Имаме достъп до обширна мрежа от доставчици на оборудване, поради което можете да бъдете сигурни, че разполагаме с подходящите инструменти за задачата.

Ненадминат опит в сферата на услугите за нефтената и газова промишленост

В качеството ни на водеща световна компания в областта на тестването, проверката, верификацията и сертифицирането, разполагаме със задълбочени експертни познания в нефтения и газовия сектор. Притежаваме ресурси и експертни познания, за да ви помогнем с широка гама от услуги в областта на добива, преработката и разпространението на нефтени продукти.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашия електрически каротаж.

пишете ни