Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В свят на бързопроменящи се наредби и постоянно усъвършенстване на технологии е важно да поддържате своя персонал в крак с промените в технологията, стандартите и наредбите.

Ние от SGS искаме да споделим своя опит Всяка година наши специалисти-лектори провеждат многобройни обучителни курсове и семинари за нефтената и нефтогазовата промишленост, целта на които е да подпомогнат вашите собствени програми за развитие на персонала и мерките за управление на риска, както и да съдействат за израстването на вашите служители заедно с бизнеса.

Целта на нашите курсове и семинари е както да събуждат интерес, така и да предоставят информация. Те се провеждат като публични или вътрешни, в зависимост от вашите изисквания. Ние с удоволствие ще разработим заедно с вас нови курсове, които да отговарят на специфичните нужди от обучение на вашия персонал.

Придобийте знания от лектори с практически опит

Нашите лектори не са просто учители - всички те са част от висшия персонал на SGS и консултанти с дългогодишен опит в своите специализирани области. Ние редовно актуализираме нашите обучителни курсове, като отчитаме промените в законодателството и разпоредбите, новите технологии и променящите се тенденции и отношения в индустрията.

По-долу са изброени само няколко от нашите типични курсове:

  • Смесване на нефт и обработка на товари с добавки
  • Измервания и контрол на газ и химикали
  • Пригодност на товар за превоз на нефтопродукти
  • Правни аспекти, свързани с нефт и нефтопродукти
  • Вземане на проби и значимост на тестовете
  • Измерване на бункер
  • Статично и динамично измерване
  • Обработка на данните за товар и анализ на морски рейс

Научете повече за това как обучението на SGS може да ви помогне за развитието на вашия персонал и бизнес.

пишете ни