Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Неточното измерване води до риск от големи финансови загуби за петролните и газовите компании по време на добив, производство или дистрибуция.

Със SGS като ваш партньор за калибриране на измервателна апаратура вие може да сте сигурни в точността на измерване, което намалява свързаната с измерване несигурност. Калибрирането на измервателни уреди ви позволява да избегнете грешки и неточни измервания.

От производствените съоръжения на брега и в открито море до разпределящите тръбопроводи, складови съоръжения, танкери и рафинерии и от терминалите до вътрешните системи за разпределение - инструменталните системи за динамично измерване са много важни за постигане на най-висока практически достижима точност на динамично измерване. Работейки заедно с вашия персонал, експертите на SGS могат да осигурят калибриране на оборудване, което отговаря на строги стандарти. Ние ви оказваме съдействие чрез сертифициране на точността на измерване и калибриране на всички първични, вторични и третични инструменти.

Защо да изберете SGS?

Нашите експерти имат дългогодишен опит в индустрията, обхващащ всички видове калибриране на измервателни уреди, както и познаване на богата гама от международни референтни стандарти за измерване. Чрез нашата световна мрежа ние можем също да ви предложим богата гама от оборудване за тръбопроводи и мобилни уреди за контрол на сонди, обемни, теглови и гравиметрични системи за калибриране, както и калибрирани референтни еталонни измервателни уреди, които могат да се използват за различни въглеводородни продукти.
 
Свържете се с нас, за да обсъдим как услугите за калибриране на измервателна апаратура на SGS могат да подпомогнат вашия бизнес.

пишете ни