Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В областта на рафинирането, преработката и дистрибуцията на суров нефт и природен газ ние предлагаме следните услуги за подпомагане на вашите дейности:

  • Лабораторни изпитания, проектиране и аутсорсинг за максимизиране на вашите печалби или съкращаване на капиталовите разходи
  • Измерване и калибриране за гарантиране на точното определяне на обеми и количества
  • Смесване за добавяне на стойност и оптимизиране на качеството на вашите компоненти и продукти
  • Обработка на товари за икономически ефективно модифициране на качествени параметри, оказващи влияние върху обработката на товари, безопасността и договорните задължения
  • Услуги за измерване, вземане на проби и анализ при прехвърляне на продукти
  • Аутсорсинг на обработка и разпространение на проби
  • Управление на паралелни услуги за смекчаване на вашите рискове

Научете повече за услугите, които предлагаме за подкрепа при рафинирането, преработката и доставката на суров нефт и газ.