Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага специализирано обучение по превоз на опасни товари по въздух, вода и шосе, включително:

  • Разпоредби за опасни товари на IATA (първоначално и опреснително)
  • Разпоредби за опасни товари на IATA (радиоактивни вещества)
  • Информираност за ADR, ADN и IMDG
  • Сигурност на въздушния превоз

Разпоредби за опасни товари на IATA

Разпоредбите за опасни товари на IATA (DGR) за въздушния превоз на опасни товари предписват изисквания за обучение на изпращачите, в това число - опаковчици, агенти и агенции, които осъществяват от името на оператора приемане, обработка, натоварване, разтоварване, трансфер или други процеси, свързани с товарите. 

В края на курса, участниците могат да се явят на официалния изпит. След като преминат успешно изпита, те получават сертификат за обучение на IATA и имената им се вписват в Международния регистър на студенти на IATA. Сертификатът е с валидност две години и може да бъде подновен чрез преминаване на допълнително опреснително обучение в рамките на 24 месеца след предишното обучение. В Холандия нашето обучение е лицензирано от министерството на транспорта.

Радиоактивните вещества (Клас 7) са предмет на самостоятелен курс за обучение.

Обучение по информираност

Нашето обучение по информираност се провежда в съответствие с глави 1.3 и 1.10 от законодателството (ADR, ADN, IMDG).

Научете повече за обучението по превоз на опасни товари от SGS.